lördag, september 17, 2016

17 veckan efter Trefaldighet

Luk 12:13-21                                           

Tidigare hade EB rubriken ”Gud eller världen”. Den ändrades därför att man ville ”undvika att ställa världen mot Gud” och så hänvisade man till Joh 3:16. Det hade varit bättre med en förklaring av begreppet världen. Skapelsen/världen är inte detsamma som den fallna skapelsen/världen. En sådan enkel sak måste vi kunna urskilja. Det kom en man till Jesus som inte kunde urskilja. Han bad Jesus att reda ut en arvstvist. Han måste ha haft stort förtroende för Jesus, men ingen förståelse av vem Jesus är. 

1. Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?
a) Jesus kunde väl ha hjälpt dem med detta? Nej, se Joh 3:16–17. Han försökte hjälpa honom på ett annat sätt. Jesus såg att mannen i fråga led av begär? På samma sätt som Predikaren och Paulus ger uttryck för? Kärleken till pengar är roten till allt ont. Den leder oss bort ifrån Gud.
b) Kärlek i ordets rätta betydelse är 100 %, lite eller mycket men 100 %. Du skall älska Herren din Gud med hela hjärtat, hela själen och med alla dina ägodelar. Du kan inte ge dig själv till Gud och Mammon lika mycket. Antingen kommer du att hata den ene och älska den andre eller hållas fast vid den ene och inte bry dig om den andra, Matt 6:24. Vi talar med andra ord om hjärtat, inte om pengar.
c) Hur blir jag rik inför Gud, är den stora frågan.

2. Han tänkte för sig själv: Vad skall jag göra?
a) Mannen tyckte det var klokt att investera i framtiden. Han ville ha ett gott liv, men han tog gruvligt miste vad gäller metoden. Han trodde att ett arvskifte och/eller girighet är metoden. Han skaffade sig ett överflöd på ägodelar som om det hade med livet att göra. Han unnade sig aldrig någon vila, sökte inte Gud.
b) Han liknar mannen från 2000-talet som tänker för sig själv, tror för sig själv och har sin egen sanning. 
c) Jesus varnar oss för habegär, att jaga eller ha vårt hjärta i ägodelarna. Han vill visa oss vägen till Gud, det vill säga vägen till ett lyckligt liv. Han vill att vi ska sträva efter de himmelska skatterna, Ordet och Sakramenten i Kyrkans skattkammare.

3. Men Gud sade till honom: Din dåre i natt skall ditt liv tas ifrån dig
a) Gud är inte ute efter att förolämpa utan konstaterar sakligt dårskapen i mannens beteende. Mannen led av habegär och det ledde honom fel. Därför sänder Joh 3:16–17 och berättar denna liknelse för honom Den stora lyckan är att Gud vill rädda världen, återupprätta. Det sker redan här i tiden genom tron.
b) Kyrkans rikedomar aktas ringa, men de äger evigt värde. En kristen kan på Kristi grund samla skatter i himmelen. Då visar det sig att de himmelska skatterna ger trygghet och glädje redan här på jorden.
c) Vad samlar du? Jordiska eller himmelska ägodelar?


Att komma till nattvardsbordet är att leva vända mot Gud. Där möter Gud själv oss och ger oss Evangelium. 

1 kommentar:

Eva sa...

Jag fastnar i det du skriver om att det varit bättre att förklara. Funderar på hur många ggr även jag som "bara" lekman (menande det säkert är väldigt mycket jag missat) faktiskt blivit rätt irriterad på SvKs "lathet" i att göra så. För jag tycker faktiskt att det tyder på viss lathet o kanske feghet att inte båga försöka förklara det som kanske inte stämmer med nutid.
Men det är jag det! Själv hörde jag en utmärkt predikan i EFS Betlehemskyrkan i Sthlm.
(Kul att du "puschar" lite för Vägen nedan!)