fredag, februari 13, 2015

Gud har så oändligt mycket att ge

Det utlösande skälet till att jag publicerade berättelserna från Fjellstedtska var att vår gamle lektor beklagade sig över väckelsen i skolans senaste årsskrift. Vi ville inte att han skulle stå oemotsagd. De berättelser du kunnat läsa här kommer att publiceras i nästa årsskrift. Vi var ganska många som fick vår liv förvandlade under hösten 1972 och än fler som påverkades som ett resultat av väckelsen. Inte ens den gamle lektorn var uppenbarligen opåverkad. 


En av dem som kom till skolan ett år efter väckelsen det vill säga 1973 var Solveig Rumar. Hon skrivet: 


Jag åkte till Fjellstedtska utan större förväntningar. Eftersom det var en kristen gymnasieskola med internat tyckte både mina föräldrar och jag att det var en bra idé att åka till Uppsala. I annat fall hade jag ändå fått bo ensam en bra bit hemifrån. När jag kom till Fjellstedtska trodde jag att alla var djupt kristna, precis som hemma. Jag kom från en väckelsebygd som präglades av stark Gudstro. Snart insåg jag att så inte var fallet. Men jag träffade några personer som hade något över sig som verkade livaktigt och kristet. Jag kommer ihåg att jag sa till Gud att ”det dom har vill jag också ha”. Svaret på den bönen tog mig ut på mitt livs resa. Jag upplevde en förnyelse i den Helige Ande och såg att Gud har så oändligt mycket mer att ge än vad jag sett tidigare.

Jag är väldigt glad och tacksam för att få ha fått ta del av den karismatiska väckelse som spreds på Fjellstedtska skolan under min gymnasietid. Jag umgicks med laestadianer och svenskkyrkliga och vi var nära vänner. Väckelsen ledde inte till att jag bröt med mina vänner, men har inneburit att jag fått en stadga i mitt kristna liv och en stadig grund att stå på som har hjälpt mig hela livet. Det var avgörande att väckelsen inträffade i den tid i livet när man gör sina livsval. Jag fick en inre trygghet som inte är en självklar för alla. Den har gett mig ett rikt och meningsfullt liv. 

----

Effekten av väckelsen varade inte bara under påföljande år utan för oss som var direkt påverkade varade effekten hela livet. Jag påminns om Jesu ord: ... sådan frukt som är beståndande ... 

Inga kommentarer: