måndag, februari 09, 2015

Fjellstedtska skolan


För några dagar sedan berättade jag om väckelsen på Fjellstedtska skolan, men något konstigt hände med texten och när jag försökte rätta till det blev det bara än värre. Förmodligen något med formateringen. Så nu gör jag ett nytt försök om än med lite andra ord.

I de två tidigare bloggarna berättar Sture Ahnlund och Peter Jonsson. Sture var inte direkt närvarande vid själva utgjutelsen men kunde med ett utifrånperspektiv ge en god bild av vad som hände. Peter var desto mer  inblandad.

Vi var ett 90-tal elever på skolan och åtminstone hälften av oss blev direkt berörda av den Helige Ande. Många av kamraterna sökte sig till Pingstkyrkan, flera lät döpa sig en andra gång och Svenska kyrkan förlorade ett antal goda blivande präster. Jag hörde inte till dem. Istället upptäckte jag vid sidan om ett flitigt studerande av Skriften f Gunnars teologi. Och han talade starkt till mig med sin djupa förankring i både Skrift, Tradition och Bekännelse. F Gunnar fångade mig med sin intellektuella klarhet och charm. Han hjälpte mig att lägga grunden för mitt teologiska tänkande. Så kom det sig att jag blev både karismatiker och högkyrklig. Fjellstedtska skolan ligger utefter Fyrisån i Uppsala och grundades 1862. Skolan har fått namn efter prästen och missionären Peter Fjellstedt (1802-1881). Tanken var att skolan skulle förbereda unga pojkar på teologiska studier och prästvigning. Och så blev det och det var därför jag kom dit 1970.
Fjellstedtska skolan ligger utefter Fyrisån i Uppsala och grundades 1862. Skolan har fått namn efter prästen och missionären Peter Fjellstedt (1802-1881). Tanken var att skolan skulle förbereda unga pojkar på teologiska studier och prästvigning. Och så blev det och det var därför jag kom dit 1970.
 I det senaste numret av Fjellstedtska skolans årsskrift 2014 finns en artikel av Bengt Malmberg där han beskriver sina år som lärare på Fjellstedtska skolan mellan åren 1963 och 1982. Han nämner väckelsen som kom att bli oerhört betydelsefull för många. Men Malmberg framställer denna tid som ”jobbig”, präglad av konflikter. Det har fått flera av oss att vilja delge vår version av det som hände. Sagt och gjort. Några av oss har skrivit i avsikt att det ska publiceras i årsskriften 2015. Men jag har tillgång till dessa inlägg redan nu och kommer att publicera sex av dem. De som skrivit kommer från olika bakgrund, somliga växte upp i en varm kristen miljö, andra helt utan kontakt med kyrkan.

Berättelserna är skrivna i djup tacksamhet till Gud för vad denna väckelserörelse på Fjellstedtska skolan har betytt för oss. 

Inga kommentarer: