torsdag, februari 01, 2018

Professor Yehuda Bauer

I söndags fanns ett unikt inslag i Agenda. Jag brukar se på TV-programmet eftersom det är ett av få nyhetsprogram som försöker fördjupa analysen. Men aldrig har jag sett något som i söndags. Jag har lyssnat till Anna-Karin Hammar och andra från Svenska kyrkan när de försökt förklara läget men aldrig har jag hört något sådant som i söndags, - intervjun med historieprofessorn Yehuda Bauer. Han intervjuades om antisemitism. Faktum är att jag tyckte intervjun var så spännande att jag i efterhand inte bara lyssnat på den igen utan också tagit mig tiden att skriva av den ord för ord. Här nedan kommer den första delen och i morgon ger jag er den andra delen. På den inledande frågan om antisemitism svarar professorn:

Y Bauer: Den stora faran ligger inte här (i Europa) utan på andra håll i världen. Dagens radikala islam skiljer sig från vanlig islam. Radikal islam är våldsamt antisemitisk och upprepar nazisternas ideologi. Det finns förstås spår av det även hos migranterna som kommer till Europa, Tyskland, Österrike eller Sverige. Migranterna är ingen enhetlig grupp, men visst finns det antisemitism bland dem.


Fråga: Bör man hantera den typen av antisemitism annorlunda än den bland nazisterna?

Y Bauer: Det finns ett allvarligt problem här. Om migrationen leder till ökad islamofobi, det vill säga hat mot muslimer så blir det grogrund för antisemitism. För när muslimerna utsätt för hat blir motreaktionen att hata tillbaka. Och eftersom judarna är skottavla för radikal islam får det förstås genklang. Man måste alltså bekämpa både islamofobi och antisemitism på samma gång., Det främsta sättet västvärlden kan göra det är genom utbildning. Mycket görs också på det här området inte bara i Sverige. Inte alltid framgångsrikt men det är enda sättet att hantera problemet

Fråga: Jag vet inte om ni har hört det men det har varit mycket fokus på den försämrade situationen för judar i Malmö. Det har uppmärksammats även utomlands. Vad anser ni om det som händer i Malmö?

Y Bauer: De personer som uttrycker antisemitism och liknande har uppenbarligen inte integrerats i samhället. Man bör notera att bland muslimerna i Malmö finns en muslimsk grupp som motsätter sig antisemitism. Sådana grupper måste uppmuntras. Samtidigt måste förstås judarna skyddas. Problemet med antisemitism i länder med en begränsad judisk befolkning. I Sverige finns bara runt 18 000. Antisemitismen angriper verkligen det svenska samhället. Judarna är det synbara målet men det riktiga målet är det svenska samhället. Det är samhället de gör motstånd mot, och det är det man måste hantera. Man måste få folk att inse att ett angrepp mot judarna är ett angrepp mot alla.

Inga kommentarer: