lördag, februari 17, 2018

Kristus-ämbetet, del 3

Vi har äldste bland omkringliggande folk. De är lekmän och även Israel har sina äldste, grekiska presbyteros. Levi stam får uppdraget att vara folkets präster redan i tjänstgöringen vid tabernaklet även om Aron och hans söner är "mer" präster och leder arbetet. Arons söner är de blivande översteprästerna. När templet byggts inrättas ett mer stationärt prästerskap och leviterna blir hjälppräster. Där har vi med andra ord ett allmänt prästadöme, ett särskilt och en överstepräst. Nu lämnar jag GT:s föreskrifter om prästämbetet. Jag vill gå vidare till NT.

Det grekiska ordet hiereus (latin sacerdos) förekommer 31 gånger i NT. Frågan är nu i om vi kommer att se en motsättning eller en kontinuitet i relation till GT. När vi läser i Matt 8:4, 12:4f, Luk 1:5–25, 2:22, 5:14, 17:14 ser vi att Jesus bejakar prästerna. Här finns en kontinuitet. Men vi hittar också motsättningar som i till exempel Mark 14:10f, 43, 53, 15:10 och 31, se också Apg 4:5ff. Det verkar inte finns någon principiell motsättning vad gäller ämbetet utan snarare en kontinuitet.

Jesus Kristus fullbordar Mose trefaldiga ämbete, trefaldigt därför att han var både kung, präst och profet. Jesus agerar som präst när han som Melkisedek bär fram bröd och vin, Mark 8:6, när han tjänar, Luk 22:24-30 (v 27 grekiska diakonein), Joh 13:1-16, när han bär fram sig själv som ett syndoffer, Joh 1:29, 17:19. Jesus ber vad vi kalla den översteprästerliga förbönen i Joh 17 och säger i v 17: ”Jag helgar mig till ett offer för dem”, 1917, Giertz´. Han är Prästen.

Hebr gör kristologi av översteprästens ämbete och Jesu verk. Jesus är ”värd mer ära än Mose”, Hebr 3:1ff. Jesus är översteprästen 4:15–5:10, 6:19–10:25. Han är på en gång den som offrar och offret, 9:14. Han fullbordar förbundet genom at ta bort synden och fullborda löftena, 8:1–13. Hebr författare ger en ny tolkning och gör klart vilken betydelse Kristi verk har för oss idag.

Küng sammanfattar:

a. Kristus har inte tagit sin ära, men fått den av Gud, Hebr 5:4-6, 7:1–28
b. Kristus representerar människorna i deras svagheter, Hebr 2:17, 5:1-3, 7:11, 19, 9:9 och 10:2
c. Kristus har att bära fram blodiga och oblodiga offer, Hebr 5:1, 8:3, 10:11

Det grekiska ordet hiereus används i 7:3, 11, 23, 8:4, 9:610:11 och i Upp syftar det på de kristna, 1:6 och 20:6. Jesus är präst. Detta är en aspekt av Kristusämbetet.

Inga kommentarer: