fredag, februari 02, 2018

Antisemitism och islamofobi

Här fortsätter den mycket upplysande intervjun med historieprofessorn Yehuda Bauer.


Fråga: Ni säger att samhället bör uppmuntras ta hjälp av icke-radikala muslimer. Hur då?

Y Bauer: De finns redan där, ni behöver inte göra någonting. Det kan ni inte. Använd er av dem som redan finns där. De som är emot radikalisering. De som vill integreras i samhället men behålla sin egen kultur och religion. De måste mötas ideologiskt och det kan vi icke-muslimer inte göra. Det måste hanteras av icke-radikala muslimer och sådana finns det gott om. Ni ska få ett exempel. I februari 2016 hölls ett möte i Marrakech i Marocko mellan hundratals muslimska ledare som tog avstånd från muslimsk radikalism. Religiösa ledare. Det skrev svenska Aftonbladet inget om. Ingen är intresserad av sanningen. Svensk, europeisk, israelisk och amerikansk media vill bara rapportera om de senaste skandalerna eller terrorattentaten. De är inte intresserade av verkligheten men det borde de vara

Fråga: Vad tror ni att de senaste årens uppgång av radikal islam har betytt för hotet om antisemitism?

Y Bauer: Det är en reaktion mot västvärldens kultur, och den är lika extrem som nazisterna. Det de förespråkar och har förespråkat i tjugo år är en version av nazistisk antisemitism. Man måste hantera det ideologiskt.,

Fråga:Ni drar paralleller mellan de senaste decenniernas radikal islam och nazismen. Vad finns det för likheter?

Y Bauer: Man vill erövra världen med våld. Radikal islam hävdar (eng claim) att Washington, London, Paris och Berlin ska bli muslimska städer. Det är detsamma som nazisterna ville åstadkomma. De är radikalt antidemokratiska rent principiellt inte bara i praktiken. Vem anser de står bakom allt? Västvärlden, men västvärldens styrs av judarna. Precis som nazisterna sa. Visst finns det skillnader, men det finns väldigt viktiga paralleller. Faran för det västerländska samhället – judarna är en liten minoritet, de finns bara 13 miljoner i hela världen – de som hotas av den här radikala trosläran som har många olika uttryck, varav antisemitism i högsta grad är ett. Måltavlan är hela världen inte bara judarna.

Fråga: Men finns det ett reellt hot mot världen? Är det här inte bara en galen, ond dröm?

Y Bauer: Om man på militär väg besegrar IS i Irak och Syrien återuppstår de i Afghanistan, Nigeria och Västafrika. De skapar enorm förödelse och det kommer att fortgå om man inte kommer åt själva kärnan, deras trossystem. Och då behöver vi allierade muslimer.

Fråga: Vinner vi kampen?

Y Bauer: Jag vet inte. Jag är historiker och har alltså svårt att sia om det förflutna. När det gäller framtiden är jag hopplös.

Inga kommentarer: