onsdag, februari 07, 2018

Aktiva nätverk

Under senare år har det blivit allt tydligare för mig att det finns ett antal, hur många vet jag inte, nätverk som vill verka för en ny reformation. Flera av dem stannar vid att vara bönenätverk. Vi har ett sådant här i Värnamo. Du kan läsa mer om det genom att klicka här. Detta är på lokal nivå, men det finns bönenätverk på regional och nationell nivå också, till exempel Sverigebönen. Det kan du få veta mer om genom att klicka här. Förutom Sverigebönen har jag själv deltagit i ett icke officiellt ekumeniskt bönenätverk i Stockholm. Det har funnits i flera år.

Och det fanns ett bönenätverk som heter Vägen som du kan läsa om genom att klicka här. Jag skrev medvetet "fanns" eftersom det nu annonserar en omstart. I deklarationen av detta ny-gamla nätverk sägs att:

Vi vill samla bibeltroende kristna från skilda sammanhang som lokalt, regionalt och nationellt kan stötta varandra. Vi vill på bönens grund och med Guds hjälp arbeta för en reformation av Svenska kyrkan och för mission i Sverige så att fler får del av det glada budskapet om Jesus Kristus.

Här har uppdraget vidgats genom att det välkomnar kristna från skilda sammanhang, genom att man vill arbeta för en reformation av Svenska kyrkan och för mission i Sverige. Uttalandet påminner om det nätverk som pastorn Magnus Persson i United bildat eller bildar. Jag hittar inte någon länk till det, men vet att tanken är att stödja varandra i bildandet av nya församlingar. Uniteds hemsida hittar du genom att klicka här. Som du säkert redan vet vill nu United skapa de bästa förutsättningarna för fortsättningen. Det sker genom att församlingen sorterar in under EFS´ paraply, genom att pastorerna prästvigs och får rätt att "förvalta sakramenten". De skriver själva att

detta är ett stort beslut, samtidigt som det är en naturlig konsekvens av församlingens utveckling under många år. Vi har under denna utveckling upptäckt rikedomarna i det lutherska och rosenianska arvet och rört oss mot kyrkans evangeliska centrum. Det känns därför bra att få slutföra denna process och naturligt att få ansluta oss till EFS och ägna vår energi åt vårt uppdrag som kyrka i Malmö.

Här sker en ovanlig förflyttning och om jag inte helt misstar mig tänker man sig att det fortsatta nätverket för församlingsbyggare kommer att ha United i Malmö som sitt centrum. Eller omvänt att detta nätverk kommer att resultera i att man stärker befintliga EFS genom att bilda nya församlingar. Nu börjar jag ana kyrkopolitik snarare än mission. Eller är det både ock? Det ska bli spännande att följa detta nätverk och jag ser redan fram emot konferensen Kari och jag anmälde oss till förra året.

Min gode vän är engagerad i Equmenia med syftet att bilda nya församlingar. Och det står väl högt på agendan också hos EFK vad jag förstår. Märker vi inte att något är i görningen i vårt avlånga land? Det finns andra nätverk jag känner till där man samtalar om kyrkans framtid. Det finns en grupp goda präster som samlas för att tala om relationen till den Romersk-katolska kyrkan och som försöker finna vägar till gemenskap.

Det går att ha många synpunkter vad som sker och jag ska gärna återkomma till några av dem därför jag tror verkligen Gud gör något alldeles nytt i landet. Det finns flera skäl till det men kanske har alla dessa nätverk det gemensamt att de inte längre tro på de kristna institutioner vi kalla för "kyrkor och samfund". Det är i sig ett starkt tecken på att något måste hända.

1 kommentar:

Anonym sa...

Lite grann funderar man varför United inte söker gemenskap med ELM-BV eller kanske Missionsprovinsen, utifrån att EFS inte är opåverkat av den utveckling som Svenska kyrkan har gått igenom?! Säger jag utan att känna till United närmare.

Intressant med prästerna som samlas för stt samtala och finna vägar till gemenskap med Katolska kyrkan, det får du gärna berätta mer om vid tillfälle. Dock är det väl inget som ses med blida ögon av biskoparna. Denna avoghet ledde ju till konversionerna på Berget (hade måhända hänt ändå senare men det kan man inte veta).

Jonas M