måndag, januari 09, 2017

Vem är Jesus Kristus?

Jag läser vidare i Küngs bok. Nu har jag kommit till tredje delen som handlar om Jesu program. Küng börjar med att sakta men säkert avvisa ett antal missuppfattningar, framför allt fyra sådana.

1. Jesus kom inte ur det etablerade sammanhanget. Han hade liten kontakt med och föga gemensamt med sadducéerna eller fariséerna. Han var själv inte präst eller teolog. Däremot förordade han en radikal förändring när han talade om att Guds rike är på väg. Ja, ändens tid har redan börjat. Och ändå

2. Jesus var inte revolutionär. Det fanns några revolutionära grupper och zeloterna var nära en rörelse. Jesus understödde inte dem som ville kasta ut romarna med vapen. Han var inte ens revolutionär i social mening, utan så radikal att han förväntade sig att Gud själv skulle komma och upprätta sitt rike.

3. Jesus var inte världsfrånvänd. Hans radikalism var opolitisk och han försökte inte uppmana någon att dra sig undan. Detta kan uppfattas som att han drar en gräns mot esséerna. Och även om han drog sig undan för att vara ensam kan man inte beskylla honom från att vara överdrivet "from". Han drog sig inte undan eller isolerade sig från världen. Han tänkte knappast tanken att tillvaron skulle kunna delas upp i andligt-världsligt.Jesus var ingen fanatiker som krävde "fromhet". Han bejakade inte askes, andliga hierarkier eller favoriserade människor. Hans budskap vände sig till precis alla.

4. Jesus kompromissade inte. Han fullständigt överlåten till sitt budskap. Han kompromissade inte med någon moral samtidigt som han inte var legalistisk. Han var emot all sorts själv-rättfärdighet och provocerade därmed alla etablerade, revolutionära, världsfrånvända och kompromissande människor.

Jesus var och är vill jag lägga till fullständigt unik. I sin fortsatta reflektion över On Being a Christian delar Küng upp Jesu budskap i två delar. Förutsättningen för det är den jag tidigare nämnt nämligen att det inte går att särskilja Kristus och Jesus. De måste hållas samman för att inte hela paketet ska bli helt ointressant och göra total orättvisa mot Jesus. Jesus talar som och uppträder som sänd av Gud. I den första delen av Jesu program redogör Küng för Guds skäl och i den andra delen för människans möjligheter. Jesus talar om de båda. Alltså: Vad vill Gud göra och vad kan människan göra.

Det är en spännande bok och jag skriver fortsatt om den i morgon.

Inga kommentarer: