torsdag, januari 26, 2017

Resan till Israel uppskjuten till oktober

Det var tänkt att jag skulle resa till Israel i april, men den resan har skjutits upp till oktober.Jag ber att få återkomma efter sommaren med mer information. För övrigt ska jag nu på tre olika platser tala över ämnet Hela Israel ska bli frälst. Jag ger i det föredraget en alternativ tolkning till darbyismen eftersom jag håller mig till Romarbrevet 11. Det är späänande att forska i Bibeln.

Inga kommentarer: