torsdag, januari 26, 2017

Tala om djävulen

Nu har jag inte bloggat på ett par dagar men nu kommer tre i rad. Den första inspirationen fick jag när jag idag läste tidningen Kyrka & Folk, en tidning jag rekommenderar. I senaste numret skriver Fredrik Sidenvall en mycket upplysande artikel för oss som har barn och barnbarn. Ledaren bär rubriken Gammal är äldst och du kan läsa den genom att klicka här.

Det finns en rörelse som kallas för progressivismen. Jag gissar att det är ett samlingsnamn på flera postmoderna företeelser. Den har plockat upp den gamla gnostiska villfarelsen att "människan" är en ande som bor i en kropp. Det är anden som ska kontrollera kroppen. Nu har rörelsen kommit till uttryck på Facebook som kan erbjuda de unga 38 olika kön!? Det hela verkar framställas som ett vänligt tillmötesgående av de ungas osäkerhet, brist på rötter, på identitet. När jag läser ledaren får jag intrycket att här gäller det bara att sätta kryss på vilket kör eller vilken identitet jag vill ha och sedan beställa tid hos kirurgen. Jag citerar: Inom

... rörelsen finns det förstås ingen som ställer frågan vem det är som i strid med våra faktiska biologiska kroppar har konstruerat idén om att vi själva ska välja vår mest grundläggande identitet och sedan med hjälp av kirurgin tvinga kroppen till lydnad och med hjälp av politiska och kulturella krafter tvinga omgivningen att acceptera våra idéer eller annars straffas.

Om du och jag inte ställer upp på idén ska vi straffas. Jo, jo, jag vet. Det räcker med att man har en bibliska syn på skapelsen av människan för att sedan kallas homofob eller något annat otäckt. Men det som tog särskilt tag i mig som har åtta barnbarn är följande ord:

Det är idéer som slår stenhårt mot mot barnens möjlighet att växa upp till trygga och harmoniska vuxna. Kampanjen drivs av krafter som är ute efter att både ekonomiskt och sexuellt dra nytta av de ungas säkerhet och förvirring.
Du som är farfar eller morfar eller farmor eller mormor du behövs för dina barnbarn. Du har en fortsatt kallelse från gud att vara salt och ljus när laglöshetens hemlighet hotar det goda livet för dina barn och barnbarn,

Jag gick genast in och läste de för Kari. När jag får tillfälle vill jag prata med barnbarnen. Läs artikeln och lyd!

Jag vill också citera från sidan 6 eftersom också där skymtar en av gnosticismens gamla villfarelser fram. Det är Mats H Giselsson som berättar i inledningen av sin artikel:

Jag hörde professor Carl Fredrik Wislöff i en predikan tala om djävulen. Han berättade om en altartavla. Konstnären hade tänkt måla Jesus, men det blev djävulen, för Jesus hade inga sår i händerna och fötterna.

Jo, det gäller att se upp i vår tid, den mest gnostiska av alla tider sedan 200-talet, enligt professor Gustaf Wingren.

Inga kommentarer: