söndag, januari 29, 2017

Prästvigningsdagen 1978

Idag är det min prästvigningsdag! Det har gått 39 år sedan jag vigdes till präst i Göteborgs Domkyrka och därför fick jag anledning att plocka fram ett gammalt fotoalbum. I det fanns förutom lite kort också ett tidningsklipp från Göteborgs-Posten (GP). I det fanns ett kort på oss 13 män som det stod i artikeln. Biskoparna som vigde oss var Bo Giertz, Bertil Gärtner och Jonas C. Shirt från kyrkan i Rhodesia. När jag läser namnen på kamraterna är det flera jag fortfarande har kontakt med även om det inte blir så ofta, Olle Fogelqvist (grattis förresten till vigseln!), Anders Paradis, Staffan Grenstedt, Arne Selander ...

Min biktfar på den tiden var Sven Carlsson från Jacobs kyrka i Stockholm. Han var med och assisterade. Andra assistenter var bland andra Per-Olof Sjögren, Torsten Josefsson, Sven-Arne Svenungsson, Ulf Grenstedt och Gustav Börjesson, Ja, det var tider. Det var en helt annan kyrka än den vi ser idag även om den just detta år 1978 hade börjat få fart i nerförsbacken genom biskop Ingmar Ströms olyckliga nyårspredikan några veckor innan. En predikan som till stor del riktades mot oss. En predikan som kom att publiceras i sin helhet i Dagens Nyheter. Jakten på kvinnoprästmotståndarna eller kvinnomotståndare sattes i full gång. Jodå, den har jag levt med under hela min tid nu på 40:e året.

Tidningsartikeln i GP refererade från biskop Bertils tal till oss. Jag citerar:

Och biskop Gärtner blickade mot höjden och takvalvets milda ljusramp, mönstrade sedan de tretton och sade: - Kyrkan är som ett skepp, som kastas kring på opinionens vatten. Framtiden ter sig oviss och oroande, men håll er tätt intill Kristus. Herren uträttar stora ting. Kom ihåg att niu genom prästvigningen betros att predika ett evangelium för att vara honom, icke människor till behag. Nu går ni Guds ärenden och slipper gå andras, och ni skall inte predika efter tycke och smak, endast följa evangeliet. En sådan underbar upplevelse att till andra människor förmedla hans ord och kärlek, en sådan härlig kallelse. Gå nu åstad, men inte av egen kraft utan av Herrens.

Därefter lästes prästämbetets löften och tretton nya prästmän svarade i korus: Allt detta lovar jag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Osökt kommer orden från bibelvisan: " Med Jesus i båten kan vi le mitt i stormen... " God Bless och fortsätt med Jesus i båten! AT