måndag, januari 30, 2017

Hela Israel ska bli frälst

I lördags undervisade jag i Ljungby. Det var föreningen Nehemja som hade årsmöte och ämnet var Hela Israel ska bli frälst. Det är nu tror jag fjärde gången jag talar över det ä,net och det ska bli åtminstonen en gång till i slutet på februari. Då i Linköping.

Hela Israel ska bli frälst, skriver Paulus i Rom 11:25 och jag frågar då hur ska det gå till? Och svaret är det vet vi inte. Men det finns tre alternativa tolkningar. Det är kanske inte nödvändigt att spela ut dem mot varandra. Kanske överlappar de varandra. Som sagt vi vet inte. 

Den första och i de här sammanhanget vanligaste tolkningen bygger på den så kallade darbyismen. Det handlar om vedermödan, tusenårsriket, Jesu återkomst och så ska hela Israel bli frälst. Kanske det, men det finns ingenting hos Paulus som pekar i den riktningen. Måste Israel vänta till dess? Jag tror inte det.

Den andra tolkningen har blivit vanlig med den judiska-kristna dialogen. Den säger att Israel blir frälst genom att Gud frälsar, inte att folket nödvändigtvis behöver omvända sig och tro på Jesus. Detr är nog den linjen Svenska kyrkan skulle förespråka. den kallas för two-covenant theology och innebär att det finns två frälsningsvägar. En för judarna och en för de kristna. Synnerligen o-paulinskt med andra ord. Men den passar ändå Svenska kyrkans religionsdialog som bygger på respekt för varandra oavsett om det handlar om judar, buddister eller hinduer.

Den tredje tolkningen är den Paulus ger i Rom 9-11. Jag begränsar mig till kapitel 11 på följande sätt.

11:1-10         Inte alla har snubblat/fallit
11:1               Gud har inte förkastat sitt folk, v 11. Vem har förkastat vem, v 15? De har ställt sig själva offside och blivit förhärdade, v 7.
11:11-24       Israels fall är tillfälligt och meningsfullt
11:12             Gud vände Israels fall till välsignelse för folken, jämför Gal 3:13f
11:15             Vad skall då deras upptagande innebära, frågar Paulus. Att Israel blir upptaget betyder att det omvänder sig, blir frälst och upprättas. De får del av Guds fullhet, förmodligen också i fullt antal. Några hävdar att Paulus menar att Gud ska acceptera Israel. Men eftersom Gud aldrig har förkastat Israel behöver Han inte heller ändra sig för att acceptera Israel. När och hur hela Israel ska bli frälst återkommer Paulus till i v 25f.
Men vad betyder orden om inte liv från de döda? Några menar att hela mänskligheten ska förnyas i en stor väckelse, men orden bör tillämpas på Israel. Det är Israel som ska få ”liv från de döda”. Orden liv och död används då på samma sätt som Jesus använde orden i Joh 5:24 när han talade om dem som övergått från döden till livet, se också 4:17.
11:25-32       Hela Israel ska bli frälst

11:25             Förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att …

Hela Israel = kol Yisrael 148 ggr (Jes 60:21, 45:17, 25) Så sänder Gud Jesus för att försona och fullborda förbundet, Jer 31:31-34. Detta har skett och ska inte ske igen. Men vad med Israel? När och hur blir de frälsta?

Jo, genom tron på Jesus Kristus. "Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk". Israel har en stående inbjudan, Ef 2:14f. NF finns redan, 1 Kor 3:11.

Det går inte att tillskriva Paulus två frälsningsvägar och inte heller kyrkofäderna. Paulus ville hålla ihop Israel och den växande kyrkan. Problemet blev att kyrkan drog fel slutsats. I stället för att säga ”utanför Kyrkan ingen frälsning” borde de sagt ”utanför Kristus ingen frälsning”.


Den enklaste förståelse var och är att Paulus hänvisar till den historiske Jesus Kristus. Paulus erbjuder därför Guds evangelium ”först till juden, sedan till greken”. 

Detta var ett utdrag och ett smakprov. Förklaringen innehåller mer, men kanske får jag återkomma vid annat tillfälle.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja vad betyder utanför Kyrkan ingen frälsning - står det verkligen i motsats till utanför Kristus ingen frälsning?! Jag skulle säga att det inte gör det. Sålunda anges i Katolska kyrkans katekes:

”Utanför kyrkan ingen frälsning”

846 Hur skall man tolka detta påstående som kyrkofäderna ofta upprepar? Om man formulerar det på ett positivt sätt, så innebär det att all nåd och frälsning kommer från Kristus, Huvudet, genom kyrkan som är hans kropp:

Med stöd av den heliga Skrift och traditionen lär det (konciliet) att kyrkan, stadd på pilgrimsfärd, är nödvändig för frälsningen. Kristus är den ende förmedlaren och den enda vägen till frälsning. Han är närvarande i sin kropp som är kyrkan. Han har själv uttryckligen betonat att tron och dopet är nödvändiga. Därmed har han också bekräftat att kyrkan är nödvändig, eftersom människor träder in i henne genom dopet som genom en dörr. Man kan därför inte bli frälst, om man vet att den katolska kyrkan är instiftad av Gud genom Jesus Kristus som något nödvändigt men ändå vägrar att inträda i den eller stå kvar i den.[79] [161; 1257]

847 Denna förklaring gäller inte dem som utan egen skuld inte känner till Kristus och hans kyrka:

De som inte vet något om Kristi evangelium och hans kyrka men är utan skuld till detta, kan uppnå den eviga räddningen om de söker Gud med uppriktigt hjärta och under nådens inverkan försöker handla efter Guds vilja som de känner genom samvetets röst.[80]

848 ”Människor som utan eget förvållande är okunniga om evangeliet kan Gud föra till tron – utan vilken det är omöjligt att finna nåd hos honom[81] – på vägar som endast han känner. Men på kyrkan faller dock nödvändigheten att förkunna evangeliet, och samtidigt den heliga plikten att göra det”[82] – för alla människor.

Om det judiska folket sägs det i detta sammanhang:
Kyrkan och de icke-kristna

839 ”Slutligen, de som ännu inte har tagit emot evangeliet är av olika skäl förbundna med Guds folk:”[69] Kyrkans förbindelse med det judiska folket. Kyrkan, Guds folk i det Nya förbundet, upptäcker i det att hon tränger in i sitt eget mysterium, sina band med det judiska folket,[70] ”som Gud först talade till”.[71] Till skillnad från de andra icke-kristna religionerna är den judiska tron redan svar på Guds uppenbarelse i det Gamla förbundet. Det är det judiska folket ”som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa” (Rom 9:4-5), ty ”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” (Rom 11:29). [856; 63; 147]

840 Då man för övrigt ser på framtiden strävar det Gamla förbundets folk och Guds nya folk fram mot likartade mål: de väntar på Messias ankomst (eller återkomst). Men på den ena sidan väntar man på den korsfäste och uppståndne Messias återkomst, han som erkänns som Herre och Guds Son, på den andra väntar man på Messias ankomst vid tidens slut – och dennes drag är inte kända. Det är en väntan som också innebär okunnighet om eller missförstånd av Kristus Jesus.

Jonas M

Håkan Sunnliden sa...

Tack för inträngande kommentar. Jag håller helt med men vill då förtydliga att med kyrkan avses inte här Svenska kyrkan. Inte heller Missionskyrkan eller den Romerska kyrkan. Är vi överens? Det är därför jag skriver Ingen frälsning utanför Kristus (=Kristi kropp) för att inte missförstånd ska sprida sig. Det var ju det som skedde.

Anonym sa...

Ja; det är riktigt, det syftar på Kristi Kyrka. Frågan är formellt skild från den i vilket samfund Kristi Kyrka, som både är synlig och andlig, förverkligas i(subsist in). Det finns förstås kristna som tror att det endast finns en osynlig, andlig kyrka, men det tror inte jag.

Jonas M