lördag, januari 14, 2017

2 veckan efter Trettondagen

Den framförvarande veckans evangelium talar om Jesus som Livets källa. När vi vänder oss till honom har vi alltid tillgång till Honom, Hans kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Han är en outtömlig källa som gör att vi aldrig någonsin behöver vare sig hungra eller törsta. Tyvärr är det inte alltid vi förstår det. Många kristna lär sig aldrig att leva av tro, men det är vår kallelse att komma till källan, att leva som hans lärjungar.

Joh 5:31-36

1. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt
a) Bakgrunden är miraklet vid Betesdadammen. En man som varit lam i 38 år kunde inte ta sig ner till källan för att bli helad. Då blev istället Jesus den källa som helade honom och ”han uppenbarade så sin härlighet”. Problemet var att det var sabbat. Människorna blev provocerade och visste inte vad de skulle tro. Somliga menade att Jesus for med osanning, andra ville gå längre och ville röja honom ur vägen.
b) Här gäller det att urskilja. Det är aldrig Jesus som är problemet, inte heller att helbrägdagörelsen ägde rum på en sabbat, utan människornas hårda hjärtan. De ville att Jesus skulle bevisa vem Han Är.
c) Än idag projicerar vi vår otro på honom som om det var hans fel när vi grubblar, blir besvikna eller tycker han är långt borta. Vi tycker att han ska ta första steget och överbevisa oss. I judisk och romersk rättspraxis kan den anklagade inte vittna till egen fördel.

2. Ni har sänt bud till Johannes
a) Joh d predikade med en väldig kraft. Matteus berättar att han hade kläder av kamelhår, att gräshoppor och vildhonung var hans föda, att han var skoningslös i sin förkunnelse och inte tog hänsyn till person. Han ansågs i allt vara trovärdig. Honom gick de till just av det skälet.
b) Människor hänfördes av hans ljus. De sökte sig till honom, men han är inte Messias. Döparens ord flammade som en fackla, Jesus Syrak 48:1, men Jesus är världens ljus, 8:12. Men vad sa Joh d om Jesus? Han pekade på Jesus 1:20, 26. I den stunden var Joh d inte längre trovärdig i deras ögon. Människorna ville att Messias skulle göra som dem som sa.  
c) Vad krävs för att en människa ska komma till tro på Jesus? Under en Alphakurs förs många fina samtal. En del av dessa kommer att handla om Jesu trovärdighet och diskussionerna kan komma att bölja fram och tillbaka. Deltagarnas vilja kommer att sättas på prov, men vi ska vara frimodiga därför att Guds Ande har kallat oss samman och bara Guds Ande kan föda på nytt. Vi kan vittna för andra, om hur vi har mött Jesus, men Jesus blir inte trovärdig genom vårt vittnesbörd utan när människor likt den lame kommer till och möter Jesus. I mötet med honom uppenbarar han sin härlighet.

3. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd
a) ”ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda vittnar om att Fadern har sänt mig”.  Jesus gjorde många goda gärningar och vi ska förstå dem som tecken. Varje helbrägdagörelse är ett tecken, inte på Guds Allmakt utan på Guds kärlek. Jesus behövde inte bevisa att han är Messias eller att han kan göra mirakler, men han hade ett behov av att få ge kärlek till oss. Det är hans väsen. Vi vill stå emot makten, men varför stå emot kärleken?
b) Det talas mycket om Gud i vår tid och det blir allt viktigare att vi som Jesu lärjungar lär oss att ge vidare den kärlek Han har gett oss för att människor lättare ska kunna tro.
c) Jesus förkunnade, berättade och gjorde alla sina goda gärningar för vår oss. Han instiftade nattvardens sakrament för att vi alltid skulle ha tillgång till honom och hans verk. Att komma till honom är att komma till Livets källa. Vi behöver aldrig någonsin hungra eller törsta

Inga kommentarer: