lördag, januari 21, 2017

3 veckan efter Trettondagen

I morgon är det dags för en ny vecka eftersom den nya veckan enligt Kyrkans År börjar med söndagen. Det blir nog Högmässa i Mariakyrkan i morgon. Evangeliet är hämtat från 

Joh 4:46-54

Betoningen ligger på Jesus, hur han i sin kärlek och barmhärtighet väcker anden/tron till liv. Denna vecka får vi ett exempel. 

1. Jesus kom tillbaka till Kana i Galiléen
a) vatten till vin, ryktet hade gått ut, (han blev väl mottagen, v 45), en man i kunglig tjänst hade hört om Jesus. Han sökte inte Jesus för egen del utan för ville ha förbön som en sista utväg, sonen var döende. Han var i nöd, Gud använder nöd och elände.
b) Nöd och elände kan vara en början att söka honom, att bli en lärjunge. Lärjungen söker, läser, ber, kommer till kyrkan …
c) Vi har alla kommit till tro på olika sätt. Motiven kan ha skiftat men kanske är det just sökandet som förenar oss. De själviska motiven är otillräckliga. Då sker ingen frälsning och Jesus vill inte vilseleda mannen. Därför säger han:  

2. Jesus sa till mannen: Om ni inte ser tecken och under tror ni inte
a) mannen var ute efter hjälp, inte efter att lära känna Jesus, Jesus tar ifrån honom de falska föreställningar som säger att Gud måste göra som vi säger.
b) I vår tid finns en mängd märkliga föreställningar. Även om sekulariserade svenskar tycker sig ha lämnat den primitiva nyttoreligionen med offer (blodiga eller oblodiga) finns det många som tror att det hjälper att tända ljus eller idka välgörenhet. Det finns få som tänder så många ljus och ger bort så mycket pengar som svensken. Det är inte fel att göra så men det frälsar inte. Vacker musik kan säkert vara en väg men inte heller den framkallar annat än vackra känslor. Andra förväntar sig tecken och under, men Hebr 11:1.
c) Tron är en förtröstan. I den finns inga orena motiv. Den kräver inga bevis och kräver inte tecken & under, syner eller uppenbarelser. Den går direkt till Jesus och förlitar sig på honom. Detta är något vi ska vara tacksamma för. Det kristna livet handlar inte om dig eller mig utan om Jesus. Så blev det också för mannen.

3. han kom till tro liksom alla i hans hus
a) förklaringen: mannen trodde på vad Jesus sa. Mannen förstod att undret kom från Jesus eftersom det hade hänt vid sjunde timmen. Bönesvaret låg i Ordet, det Ord som en gång skapade världen, det livgivande Ordet. Det var och är en sådan potentiell kraft i Ordet att inte bara mannen utan hela hans hus kom till tro, de fick alla en relation till Jesus själv. Säkerligen var flera av dem senare hemma hos Jesus som ju bodde i Kapernaum.
b) Men inte alla lärde känna Jesus. Mannens arbetsgivare var ingen mindre än Herodes Antipas. Vi läser om honom i Luk 23:6-9. Han blev glad när Jesus kom till honom för han ville se tecken och under.  På samma sätt som mannen får vara vårt exempel och föredöme får också Herodes Antipas vara vårt avskräckande exempel.
c) Hebr 11:1. Kanske är det så att våra sinnen inte tillför något till vår tro utan i stället begränsar vår tro. Men Jesus vill i sin kärlek och barmhärtighet väcka anden/tron till liv.

Inga kommentarer: