fredag, januari 06, 2017

Den riktige Jesus Kristus

Det är Trettondag Jul och kyrkogången blir idag efter mörkrets inbrott. Förmodligen är det så på många platser i Sverige. Därför kan jag ägna dagen åt att läsa mer i Hans Küngs bok On Being a Christian.

I den första delen har han gett en historisk bakgrund till vad som hände när Jesus vandrade på jorden. Nu har jag kommit till den andra delen och där ställer Küng frågan om vad som är särskilt med Jesus. Jesus var mänskligt sett en ganska obetydlig människa vid den tiden han levde. Inte ens hans budskap var särskilt ovanligt. Det som gör att Jesus gått till historien är han sägs vara Guds på hebreiska Messias, på grekiska Kristus. Hade inte det varit fallet hade Jesus knappast gått till historien. Detta är vetenskap!

Det går inte att studera Jesus som en människa bland andra. Då blir han obegriplig. Det går inte skilja mellan den historiske Jesus och kopplingen till Kristus. Jesus är historiens viktigaste person som Jesus Kristus och "de två" går inte att skilja åt. Låt vara att det alltid går att diskutera vilken Kristus han sägs vara?

Den historiske Jesus kommer inte till sitt bästa uttryck som den fromme. Du vet den gode herden med lammet på sina axlar. Eller den lidande vi ser på krucifixen i kyrkan. Inte heller stannar det vid att han är den rätte läraren vars dogmer vi allt behöver höra och följa. Kanske någon vill framställa Jesus som vår hjälte omgiven av jublande och lovsjungande människor? Men sådant var inte Jesu liv och leverne. I den moderna litteraturen framställs Jesus på en rad olika sätt, men ingen av dessa bilder gör rättvisa åt honom, menar Küng, som i sin bok vill framställa The Real Christ. Är det möjligt. Ja, skriver Küng. Hur kan det vara det?

Jo, Jesus Kristus är förankrad i rummet och i tiden. Han är en historisk person vi kan studera, lära känna och dessutom finns det ganska mycket dokumentation om honom. Boris Salo har skrivit om detta i sin utmärkta bok Jesus berättelsen - fiktion eller verklighet. Semnos förlag 2016. I den får vi del av ganska mycket material från Josefus, Tacitus, Secundus Plinius den yngre, Lukianos av Samosata, slaven Tallus och även från tidigare versioner av Talmud. Och ändå är de mest trovärdiga skrivna av dem som vandrade tillsammans med Jesus Kristus.

Sammanfattningsvis gör Küng så att han utgår från vad som går att vetenskapligt säkerställa. Det är på det sättet han försöker finna ut vad som är grundläggande i Jesu förkunnelse, i hans livsstil och hans "öde". Sedan skriver Küng intressant om tron men det får bli en senare blogg.
Inga kommentarer: