söndag, januari 08, 2017

1 veckan efter Trettondag Jul

Så har vi kommit en bit in på det nya året 2017.  Idag är det 1 ef Trett och Koinonian samlas till sin årshögtid. Det set jag mycket fram emot. Först blir det högmässa i S:t5 Johannes och sedan samling med lunch. Veckans evangelium är från Mark 1:9-11.

Mark 1:9-11                                                

1. Jesus från Nasaret döptes i Jordan av Johannes
a) Evangelisten Markus berättar om en historisk händelse som för oss ligger långt tillbaka i tiden. Flera av er har varit i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte, en relativt obetydlig plats. Platsen skulle aldrig locka turister om det inte vore för att Jesus från Nasaret döptes där. Alla fyra evangelisterna berättar om dopet. Men varför döptes Jesus? Varför ställde han sig i kön tillsammans med tullindrivare, soldater, huggormars avföda … och andra syndare? Gud hade befallt Johannes döparen att döpa ”till syndernas förlåtelse”, men sådan förlåtelse behövde inte Jesus.
b) Den allmänneliga kyrkans förståelse är att Jesus går ner i Jordan tillsammans med tullindrivare, soldater, huggormars avföda … och andra syndare? Han blir en av oss.
 c) Efter att Jesus döpts börjar den kamp och gärning som vi alla kämpar. Han går din och min väg, genom öknen till Golgata. Han bär tullindrivarens, soldaternas, fariséernas, din och min skuld. Han ”fullgjorde vad vi borde”.

2. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva
a) Här börjar förkunnelse om syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. När syndafloden ägt rum en gång i urhistorien, spanade Noa tillsammans med åtta andra efter det nya landet. Då, en dag, kom en duva med ett friskt olivlöv i näbben. Noa bygger ett altare, Herrens ord kommer, förbundet ingås och regnbågen blir ett evigt tecken.
b) Nu döps Herren Jesus och samma duva kommer över honom. Den duvan är ett tecken från Gud att här börjar den nya skapelsen. Jesus är den nya människan, den fullkomlige som kommer till oss.
c) Det är den nya människan som går sträckan från dopet till Golgata. Under den vandringen
behandlar människor honom som vore han ett syndoffer som ska bäras fram. ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud”, 2 Kor 5:21, se Fastlagssöndagen, III årg. När Han fullbordat allt kunde han fylla dopet med sin egen person. Han kunde instifta det kristna dopet och låta det bli en gåva till oss. Som Han en gång kom till oss kan vi nu komma till honom.

3. Och en röst hördes från himlen: Du är min älskade son, du är min utvalde
a) Dessa ord är bekräftelsen på vem Jesus är, den nya skapelsen. Han är det från begynnelsen skapande Ordet och genom evangeliets förkunnelse kommer den nya skapelsen till oss. Detta är något så stort att det knappast går att göra rättvisa åt det.
b) De flesta människor förstår dopet som en vattenceremoni, men dopet ger oss nya förutsättningar att vara hans lärjungar. När den Helige Ande föder oss på nytt och låter oss få del av den nya skapelsen får vi nya förutsättningar att vandra genom livet. Kampen finns där men vi går inte ensamma och vi behöver inte dö ensamma.
c) Dopet är personligt. Det är en personlig Gud som kommer till dig och märker dig med sig själv. Du är nu förenad med Kristus Du kommer inte att dö ensam utan tillsammans med honom, i honom. Du är döpt hans död för att kunna leva med honom till evig tid. Svpsb 69:4

Inga kommentarer: