tisdag, september 26, 2017

Tro & Teologi


Kristen teologi utgår sedan årtusenden från regula veritatis som betyder Sanningens regel. Sanningens regel är inget annat än den heliga Skrift. Om teologin inte har sin utgångspunkt i Skriften är det inte en kristen teologi och tyvärr har vi mycket av den varan i vår Svenska kyrka. Därför är det trösterikt att broder Anders i Växjö Bönehus tagit initiativ till ett forum som nu är inne på sitt tredje (?) år. Här samtalas utifrån den Treenige Gudens sanningen, så som den är uppenbarad i den heliga Skrift, Kyrkans norm.

Den här gången är ämnet tecken och under. Samtalet äger rum i Domkyrkocentrum i Växjö på torsdag kväll. Varmt välkomna!


Inga kommentarer: