onsdag, augusti 16, 2017

Vad betyder det att vara pensionär, del 2

Forskarna talar inte bara om åldersdiskriminering utan om "ålderism" att jämföra med rasism och sexism. Jag börjar förstå att de har rätt. Det är alldeles otillräckligt att gå efter biologisk ålder. Själv tycker jag att riksdagen ska ta bort gränsen helt och hållet. Varför behövs den? Nu kommer den väl förmodligen att skjuta gränsen från 65 år till 67 år, men som sagt varför ha en gräns överhuvudtaget. Låt folk själva bestämma när vill sluta. Här kommer ytterligare några argument i tillägg till gårdagens blogg.


För det femte om arbetsgivaren lever med fördomar mot äldre, det vill säga dem som är över 50 eller ..., och slutar att kompetensutveckla, höja lönen eller erbjuda nya utmaningar blir det svårare att känna glädje över sin arbetssituation.

För det sjätte visar forskningen, när det kommer till mental ålder, har äldre oftast lättare att lära sig något nytt än de yngre har. De  äldre bygger på sin kunskap , befintliga erfarenheter och sin kompetens. Tänk vad många arbetsgivare gör fel på den punkten.

För det sjunde är de äldre ofta bra värdemätare när det kommer till arbetsmiljön. Mer rutinerade människor stressar inte på samma sätt som yngre. De är mer måna om regelbunden återhämtning eftersom de blivit känsligare med åren. De behöver inte heller tänka på sitt rykte eller sin karriär på samma sätt som de yngre ofta gör.

För det åttonde sätt unga människor på piedestal. De bedöms vara mer utvecklingsbara än äldre. Det är inte alls säkert.

För det nionde hävdar Janicke Andersson att arbetsgivare lever med tron att äldre per automatik inte orkar lika mycket som de yngre, att de är passiva eller bara tänker på hur det var. Att tänka så är dubbelfel eftersom det dels är en förnekelse av fakta och dels påverkar de äldre negativt. Äldre kan utvecklas lika bra som yngre. Jag påminns om min far som var över 80 år innan han fick möjlighet att ägna sig åt datorn. Det var egentligen ingen som lärde honom utan han läste instruktionsboken och lärde sig själv!

För det tionde har politiker och andra beslutsfattare fokuserat mycket, säger mycket, på till exempel rasism och genus. Oerhörda resurser har satts in när det gäller HBTQ-frågor och i relation inte minst till de senare utsätts de äldre för ren diskriminering. Och då talar vi inte om en liten grupp med särintressen utan om en mycket stor del av den egna befolkning.

För det elfte är dagens svenskar som är 70 år i genomsnitt lika pigga som 50-åringarna var på 1970-talet. Det stämmer säkert om forskarna säger så, men jag tar mig för pannan. Jag slutade när jag var 64 år och tycker själv att jag ur arbetstagarens synvinkel befinner mig i mina bästa år. Aldrig tidigare har haft ett sådana livserfarenheter som. Aldrig tidigare ett sådant livsperspektiv. Jag har aldrig haft en sådan kapacitet, en sådan potential som jag har nu. Men det tycker inte min förra arbetsgivare kan jag berätta.

Vad jag förstår komer det ytterligare artiklar i SvD och då får jag tillfälle att återkomma. Förhoppningsvis blir denna fråga en viktig fråga framöver. Nog tycker jag den är viktigare än diskussionerna om rasim och sexism. Betydligt fler far illa av "ålderismen".

1 kommentar:

Pär-Magnus Möller sa...

Vad roligt att du vill vara med och arbeta i församlingen!!! Det tyckte jag, när du gick i pension, att du gav tydligt uttryck för att du inte du ville!!!

Men kom ner en dag så kan vi prata om det - och din plats bland prästerskapet i Värnamo! Jag har ju knappt sett dig sedan du slutade!

Allt gott - Pär-Magnus ( din fd arbetsgivarrepresentant :-) )