lördag, augusti 12, 2017

9 veckan efter Trefaldighet

Den här söndagen är jag predikoledig som det heter. Men då lägger jag ut en predikan som jag haft vid ett tidigare tillfälle. Då ser jag att de har ändrat i Evangelieboken. Från Luk 16:10-15 till Luk 16:1-13. Delvis överlappar texterna varandra. Men ett budskap kan vara nedanstående:

När Jesus talar med sina lärjungar om det som har verkligt värde, gör de som älskar pengar narr av honom. 

1.      När Jesus talar med sina lärjungar

a)      Dagens text ingår i ett större sammanhang. Det är lätt att tro att det i dag handlar om förvaltarskap i allmänhet. Då blir t.ex. v 10 mest att likna vid sunt förnuft, och de kommande verserna som moralism. Texten förbinder två liknelser. 16:1-8 om den ohederlige förvaltaren och 16:19-31 om den rike mannen och Lazarus. Denna världens goda är ett tema, men nyckeln till förståelsen av hela detta kapitel finna i vår text.
b)      Många lever i och för denna världen. De kan göra ett bra och hedervärt jobb, men missar det som har verkligt värde. ”Vad hjälper det en människa …”
c)      V 16 som jag självvådligt lagt till idag belyser detta. Lagen och profeterna har förvisso inte upphört MEN evangeliet har kommit. Möjligheten finns till gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Spela inte ut frälsning och skapelse mot varandra, men förstå att frälsningen fullbordar skapelsen.

2.      om det som har verkligt värde

a)      Texten handlar alltså inte i första hand om att förvalta pengar eller ägodelar utan om sådant som har verkligt värde.
b)      I v 12 och 13 fördjupas perspektivet. Det handlar om att vara trogen  ”i fråga om andras egendom” och om att vara ”tjänare”. Det är en kristen förståelse att vi inte äger något, utan vi har allt till låns. Därför ska vi handskas med det därefter.Det är den insikten Jesus är ute efter. Inte vad äger du? Utan vem tillhör du?
c)      Vi har fått allt. Detta gäller i synnerhet det som har verkligt värde, nämligen vår frälsning. Gud har skänkt oss (tron) sin Son Jesus Kristus. Med tanke på det jag sagt hittills tror jag att orden ”vara trogen i smått” inte bara syftar på det jordiska, utan också på den noggrannhet vi behöver för att rätt förvalta det andliga livet.

3.      gör de som älskar pengar narr av Honom.         

a)      Det har idag ingen betydelse att det står fariséer i texten, utan Jesu varning gäller alla dem som älskar pengar. Här är nu viktigt att vi får med oss poängen. Jesus säger inte att det är fel att vilja framstå som rättfärdig inför människorna. Dessa människor ville leva efter Lagen, göra rätt för sig, MEN genom sin blindhet missar de det väsentliga. Evangeliets ankomst som förändrar tillvaron.
b)      Också många kristna människor missförstår skillnaden mellan Lagens lydnad  och Evangeliets lydnad. Det vi kan prestera med hjälp av lagen räcker aldrig till eftersom Gud vill att vi ska vara fullkomliga.
c)      Vi behöver ha trons gemenskap i renade hjärtan

Inga kommentarer: