söndag, augusti 13, 2017

Tänkvärd undersökning

Det går åt en hel del tid för mig när jag uppdaterar mig på Ralph W. Neighbour. Som jag skrev tidigare arbetar jag på en ny bok i ämnet kyrkohistoria. I boken sticker Neighbour emellan med en redogörelse av en undersökning gjord av the Barna-group. George Barna (1954-) är sociolog med inriktning på kyrka och kultur. Han har skrivit mer än 50 böcker och erhållit en rad fina priser. Han grundade the Barna-group som kontinuerligt undersöker kyrkans plats i staten. Gruppen återfinns på www.barna.com. Det är en undersökning som visar att alltfler amerikaner föredrar att leva ut sin tro utanför kyrkobyggnader. Av dem som inte är med i någon kristen församling visade sig följande:

60 % ber regelbundet
60 % av dem firar gudstjänst någon annanstans än i en kyrkbyggnad
40 % tar regelbundet del av radio-, TV- eller nätbaserade gudstjänster.
30 % studerar Bibeln.
25 % lever i gemenskaper där de kan tala med varandra om tron.
20 % av de människor som inte tillhör någon församling läser regelbundet sin Bibel.
5 % berättar för andra om sin tro på Herren Jesus.

Nästan en miljon av dessa människor ger dessutom tionde till någon eller några parakyrkliga organisationer, inte till ”sin församling”.

Enligt samme George Barna är ungefär en tredjedel av Amerikas befolkning ”unchurched”. De är inte med i någon församling. Han fortsätter med att det finns miljoner av amerikaner som inte vill ha något att göra med organiserad religion och Neihgbour fyller i med orden att det är dags att ta kyrkan till nästa nivå! För oss svenskar ska sägas att denna undersökning gjordes för mer tio år sedan! Och i Nordamerika! Hur skulle en liknande undersökning då se ut i Sverige och Europa? Barna säger vidare att det inte skulle förvåna om det inom en snar framtid finns fler kristna utanför kyrkorna än i kyrkorna.

Neighbour menar att tidigare reformationer och väckelsevågor ägt rum inom den konstantinska era som nu går mot sitt slut. I statskyrkor av olika slag men även inom de så kallade frikyrkorna är det de stora samlingarna i de stora byggnaderna med de stora talarna som haft företräde. Dessa samlingar har vägletts av anställda.

Inga kommentarer: