lördag, augusti 05, 2017

8 veckan efter Trefaldighet

I dag, 8 s ef Tref, är det exakt 52 år sedan jag förstod vem Jesus är. Då förklarade han nedanstående text för mig och den blev sannerligen ett evangelium.Matt 7:13-14

Inledning: Det går att förstå bilden av en port. Jesus talar om sig säg själv på samma sätt som i Joh 10:9. Jag är grinden. Jag är dörren. Men varför är den trång? Och varför säger Jesus att det är få som finner den?  

Jesus undervisar om den trånga porten.
1. Jesus sade:
a) Jesu undervisning i Bergspredikan handlar om Guds rike. Den kan läsas på ett judiskt sätt, men vi läser den på ett kristet sätt. Det kristna sättet finns fördolt i Bergspredikan. Det bästa exemplet är de gånger Jesus säger: Ni har hört att det är sagt … men jag säger er.
b)Vår förståelse av Jesus som Guds Son bli helt avgörande. När vi läser Bergspredikan på ett judiskt sätt handlar den om vad vi ska göra. De första lärjungarna upptäckte att den handlade om det nya livet och idag kan vi säga att den handlar om vad Jesus har gjort för oss. Men vi kan få del av Jesus och det han gjort.
c) Vem säger ni att jag är? Du är Messias den levande Gudens Son … När du har kommit till tro på Herren Jesus har du passerat den trånga porten, fötts på nytt och kommit upp på den smala vägen.

2. Gå in genom den trånga porten
a) Bilden av de två vägarna har rötter i grekiskt tänkande långt ner på 700-talet f Kr. Bilden togs upp i den judisk-kristna tron och Didache lägger stor vikt vid den. Den var lätt att knyta till 5 Mos 28, 30:15-20 och Jer 21:8. ”Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden …” Ofta åtföljs detta med orden: ”Välj livet”. I Bergspredikan uppmanar Jesus oss att gå in genom den trånga porten.
b) Jesus syftar med orden om den trånga porten på sig själv. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad, Joh 10:9. Men varför är den trång? Den är trång för den självgoda människan. Det är svårt, kanske omöjligt att tro på Jesus. Berättelsen om den rike ynglingen visar detta med tydlighet. Vi reagerar med sympati för de riken ynglingen därför att vi också förmodligen hade lämnat Jesus i en liknande situation.
c) Här ligger vår utmaning. Vi ska lära oss att tro på honom för att få del av Honom och allt vad han gjort. När en människa lägger sitt liv i Guds händer föds hon på nytt. Den trånga porten syftar därför också på den nya födelsen. Se också Joh 3:3 ff. Denna födelse är avgörande. 

3. Den port är trång (och den väg är smal) som leder till livet
a) När vi får del av Jesus får vi får del av hans liv. Vi lever våra liv i förtröstan på honom redan här i tiden.
b) Det finns många människor som vill vara kristna men om de inte passerat den trånga porten reduceras det kristna livet till etik och moral, till ett val mellan den breda eller den smala vägen.
c) Vi hör till dem som passerat nålsögat, kommit upp på den smala vägen och redan nu lever det eviga livet. Därför blir Jesus undervisning om den trånga porten först ett evangelium men sedan också en evangelisk maning att gå vidare på den smala vägen. Paulus talar om att vandra i Anden.


Svpsb 265;1, 266;-

1 kommentar:

frank isaksson sa...

Tack! Sökte inspiration/vägledning inför inkommande söndags gudstjänster 😊. Tänkte vi skulle dramatisera med portarna. Nu förstår jag bättre bildens innebörd.