måndag, augusti 28, 2017

Muslimsk väckelse?

Har just sett Aktuellt som innehöll åtminstone två inslag som borde kunna tjäna som ögonöppnare för oss svenskar. Och då bortser jag från Mikael Odenbergs klara besked.

För det första jag tänker på var detta med kyrkbyggnaden som fristad. Så har det faktiskt varit sedan 1200-talet och självklart anser jag att kyrkan ska vara en fristad fortfarande. Människor på flykt av vilken anledning som helst ska kunna fly till kyrkan och prästen och veta att de står på hans eller hennes sida. Jag tycker att Caroline Krook gjorde bra ifrån sig. Men det gjorde nog polisen, vad han hette, också. Svenska invandringspolitik och lagstiftning styr vad polisen får och ska göra. Bland annat ska de gripa och utvisa sådana som ska gripas och utvisas. Och här finns inget skydd, inte ens i kyrkan. Det framgick klart av inslaget.

Men Aktuellt frågade efter om det inte möjligen fanns något moraliskt handlingssätt som är bättre än något annat. Den utmaningen kunde inte polisen ge besked om medan Carolin Krook menade att det var fel att skylla ifrån sig med orden "jag lydde bara order". Vad är det då som borde tjäna som ögonöppnare för svenska folket? Jo, att Sverige inte är ett kristet land. Politikerna hävdar fortfarande att religionen hör hemma i den privata sfären och inte hör hemma i offentlighetens sfär. Lagstiftningen som ett uttryck för den kristna etiken håller på att vittra sönder. Och att kyrkan inte skulle hålla sig till vad staten befaller förefaller orimligt. Men människa, - förstå då att Sverige inte är ett kristet land. Svensk makt är ängsliga för allt vad religion, etik och moral heter. Det är andra krafter som styr landet. Som opinion, ekonomi, vänskapskorruption och popularitet. Jag hoppar över exempel.

Den andra ögonöppnaren borde vara inslaget om Halal-turism i Turkiet. Västeuropéerna åker tydligen inte längre till Turkiet. De har blivit ängsliga och drar sig tillbaka. I stället invaderas nu Turkiet av muslimer som förväntar sig muslimsk seder och bruk. Fullt begripligt. Inne på hotellrummen anges riktningen till Mecka så att man kan vända sig åt rätt håll när det är dags för bön. När böneutroparen ger signal tystnar all musik. Män har sina badbassänger och kvinnorna sina. Kvinnornas bassänger skyddas för insyn och så vidare. Av intervjuerna att döma ser turkarna mycket positivt på denna utveckling och tror att de nya turisterna kommer att stortrivas. Och någon brist på pengar finns det inte i arabländerna.

Vad är ögonöppnaren? Jo, att religionen i högsta grad är verklig och närvarande. Jag fick intrycket att Aktuellt var nära ett chock-tillstånd. Finns det religion på riktigt? Har den så stort inflytande? Aktuellt visade sig oförstående. Hela reportaget strider mot svensk kultur och förståelse. Jag förutser en smärre chock när  svenskarna börjar begripa att alla människor är religiösa till sitt väsen och att svenskar i allmänhet är religiöst utsvultna eller handikappade. Det är i sådana lägen det brukar bli väckelse. Men frågan är om det blir en kristen väckelse eller en muslimsk väckelse i Sverige?

Inga kommentarer: