tisdag, februari 28, 2017

Det är så hela Israel ska bli frälst

I lördags var jag på Cupolen i Linköping. Ja, den heter så där Sion-församlingen möts. Jag undervisade över ämnet Hela Israel ska bli frälst och tänkte här ge dig huvudpunkterna eftersom jag fick kommentarer på ämnet i förra bloggen. Jag har nu några gånger försökt att enkelt, klarläggande och på 60 minuter försökt redogöra för Rom 9-11. Efter inledning 9:1-5 där Paulus redogör för Israels (Israel är här det etniska Israel) sju företräden
  1. barnaskapet
  2. härligheten
  3. förbunden
  4. lagen
  5. tempelgudstjänsten
  6. löftena
  7. fäderna
Från fäderna har Kristus kommit. Det vill säga Kristus fanns i de sju punkterna men fördold. Han fanns där och trädde fram från dem men Israel misslyckades att ta emot honom. Detta är Paulus vånda. Sedan använder jag mig av tre huvudpunkter.

A. 9:6-30, Israels misslyckande ändrar inte Guds frälsningsplan. I Guds frälsningsplan finns en hemlighet.

B. 9:30-10:21, Israels misslyckande kommer från deras egen vägran. Det är inte Guds fel att Israel snubblat. Gud säger Hela dagen har jag räckt ut mina händer, 10:21. Det har han gjort i 2000 år och gör 'än idag.

C. 11:1-25, Israels misslyckande är tillfälligt (och brukar jag lägga till meningsfullt). Här måste det bli flera underavdelningar.

1. v 1-10, Gud har inte förkastat Israel, se v 5, 11 och 15. V 15 talar om "deras förkastelse" men vem har förkastat vem? Versen ska förstås som att Israel har förkastat sin Gud. Kommentaren i förra bloggen hänvisar till Jes 50 som börjar med orden: 

Så säger HERREN: Var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten. 

Frågorna är retoriska och syftar till att man inte kan visa upp något skiljebrev därför att HERREN har inte gett Israel något sådant.

Paulus skriver i v 5 att inte alla har misslyckats men de som har förkastat HERREN har blivit förstockade inte förkastade.

2. v 11-12 visar att det a) inte var eller är Guds avsikt att Israel ska falla. Men deras fall är förvandlat b) till en välsignelse eftersom evangeliet nu går ut till hedningarna. c) Detta ska väcka Israels avund. Här får vi veta hur Israel ska bli frälst.

3. v 12 ska översättas med hjälp av ordparen "nederlag" och "fullhet" som i Bibel 2000. Nederlaget blev till hedningarnas välsignelse. Fullheten nås när Israel kommer till tro.

4. v 25a Vad är hemligheten? En hemlighet i biblisk mening är något fördolt som uppenbaras genom tron på Kristus. När vi tror på Jesus Kristus ser vi att Israel är navet i Guds frälsningsplan och att planen uppenbaras genom Israel.

v 25b handlar om Israels förstockelse och inte om deras förkastelse.

v 25c ska vara hedningarnas fullhet. Vad är det? Det står i Ef 4:13. När kyrkan blir vad den ska vara väcks Israels avund. Som den ser ut idag utgör den ett hinder för Israels frälsning. Men när kyrkan enas, mognar och bär frukt väcks Israels avund.

v 26 så ska hela Israel bli frälst!

Det finns bara ett utvalt folk. Gud fyller på med hedningar och så växer kvarlevan till att omfatta hela Israel och hela Israel blir frälst. Därför lever Israel och kyrkan sida vid sida till de båda förenas i Kristus. Så tror jag Paulus menar med dessa kapitel.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ligger det inte en bekräftelse från Kristus själv då han utser tolv apostlar?
Då syntes och räknades knappt fler än Juda, Levi och kanske Benjamin.
Johannes evangelisten stryker under hur Jesus inkluderar Josefs gamla stamområden med Samarien.
Det var från norra Israels stamområden som han hämtar de flesta (kärngruppen) av lärjungarna.
På pingstdagen är de alla(?) förskingrade samlade i Jerusalem. JN