måndag, februari 13, 2017

Missionsteologi

Idag har jag läst ut Hans Küngs bok On Being a Christian. Det var segt på slutet. Jag tycker också att han är mångordig men tveklöst också mycket intressant.

Eckerdals bo Kyrka i mission har jag lovat er och mig själv att återge i sak eftersom detta är högaktuellt. Kapitel 2 bär rubriken Vad är mission? och det kan tyckas enkelt, men missionsteologi ingår i det stora sammanhanget. Eckerdal ansluter sig till David Bosch (1929-1992) och det tycker jag han gör rätt i. Han talar i sin bok om Missio Dei, om Guds mission. Detta sätt att tänka tar sin utgångspunkt i den Treenige Guden. Gud är gemenskap och Gud sänder sin Son till världen och när kyrkan vittnar om detta blir hon trovärdig.

Sedan tidigare har man inom missionsteologin sett sig som en del i den ekumeniska rörelsen. Alla kyrkor och samfund är delaktiga i Guds sändning till världen, i synnerhet till den del av världen som aldrig hört evangelium. Men till den delen av världen har det också varit betydelsefullt med bistånd av olika slag. Förkunnelsen och biståndet går därför hand i hand. Hur balansen mellan de två ska se ut fick man nog aldrig någon samstämmig mening om.

Hur som helst kan man som också sker i rapporten Mission-shaped Church påstå att det inte är kyrkan som har en mission, utan att det är missionen (Guds mission) som har en kyrka. Här sker en förskjutning under senare delen av 1900-talet, från kyrkan till missionen. Och där är vi nu. Inte så att de båda inte hör samman, men så att missionen faktiskt är det övergripande. Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen. De båda hör nära samman, så nära att kyrkan i sig är en del av missionen samtidigt som den inte bara är mission. Någon har uttryckt det så att kyrkan måste vara missionell, men missionen måste också vara ecklesial, det vill säga sammankopplad med kyrkan. Det betyder i praktiken att bygga församling och att missionera hör samman. De går inte att åtskilja och ska inte heller blandas samman. Det är den här diskussionen som ligger bakom Eckerdals formulering kyrka i mission. På så sätt blir missionen en konstant utmaning för kyrkan oavsett vilken förståelse vi har av kyrkan.

Eckerdal sammanfattar missionsteologin med tre omistliga punkter

1. Som Fadern har sänt mig sänder jag er )Joh 20:21)
2. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar ... (Matt 28:19f)
3. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. (Jer 29:7)

Vi behöver därför fördjupa oss i alla tre punkterna för att få en god missionsteologi. Och det är mot denna bakgrund som Eckerdal sedan tar sig an Mission-shaped Church och Fresh Expressions.

2 kommentarer:

Stig Walldin sa...

Visst hänger gudstjänst och mission ihop! Men när Missionsstyrelsen lades i kista 13 jan. 2009, så dog mycket av missionsintresset ut. I st. begåvades vi med "Svenska kyrkans internationella arbete". Resultatet blev attmånga människor som inte lever kristenlivet, där ju gudstjänst ingår, engegerar sig i hjälparbete utan tanke, att det ska vara missionerande.
Själv har jag svårt att skänka till nämnda organ, om det inte är specificerade ändamål.

Håkan Sunnliden sa...

Jag förstår precis som skett. Bra att du skriver det för dem som inte vet. Utvecklingen har varit beklämmande. Jag undrar om vi kan få se nya gemenskaper växa fram inom Svenska kyrkan och en ny missionstid komma.