onsdag, februari 15, 2017

Lindberg vs Jönsson

Jonas Lindberg är präst och skriver ledare i Kyrkans Tidning. Men han har också skrivit i SvD och då var det fråga om att försvara sig mot Sofia Lilly Jönssons upplevelse av läget i Svenska kyrkan. Redan där blir det lite fel för hur kan man försvara sig mot en annan persons upplevelser? Du kan läsa artikeln genom att klicka här.

Sofia Lilly Jönsson våndas över läget inom SvK och tror att fler än hon gör det. Hon vet att det råder viss korruption inom kyrkan och att kritiker marginaliseras, till och med utestängs. Men det Lindberg gör är att han ser förbi detta och i stället försöker förklara minskningen av tillhöriga.

Jönsson får därmed vatten på sin kvarn och hennes omedelbara svar syns i rubriken "Konflikträdsla leder till konflikter". Svaret följer direkt på artikeln ovan och går att läsa där. Hon beklagar att Lindberg inte ser människan. Inte förstår att människor är myndiga, ansvariga och kanhända våndas.

Ja, här har vi en stor del av det rådande problemet. Kyrkan bryr sig inte, ledningen är maktlös, förklaringarna objektifieras och inget behöver rättas till.

Inga kommentarer: