tisdag, februari 07, 2017

Förmaningens roll och betydelse

I kväll har det varit Bibelförklaringar. Vi har just börjat med kapitel 12 och i kväll gjort de två första verserna. Jag tycker verkligen det är roligt att få ha dessa förklaringar och idag var det 30 personer närvarande, något fler än annars. Kanske beror det på att jag annonserat de kommande förklaringarna med rubriken Hur en kristen ska leva. Kanske lockar till att lyssna? Jag vet inte.

Rom 12:1-13:14 innehåller ett antal allmänna förmaningar. Och Paulus vill att vi ska förstå förmaningarnas sammanhang, betydelse och mening. Det grekiska ordet är, skulle jag vilja säga, evangeliskt. Det kan översättas med förmaning, uppmaning eller tröst. Det sista anger tonen.

Förmaningarna pekar på Kristus och sporrar oss att ”klä oss” i Kristi kläder, Rom 13:12, 14, Gal 3:27, Ef 4:24 och Kol 3:12 och 14. Det kan ske genom dygde- och lastkataloger, genom hustavlor eller genom katekesundervisning. De fungerar som upprepningar och påminnelser om det nya livet i Kristus. De dygder vi sporras till sammanfaller med Jesus och den upprepning Paulus ger i Gal 5 om Andens frukt är betecknande. När det nya livet, Kristus i oss", får får sätta sig, växa, mogna och bära frukt hjälper förmaningarna oss på vägen. Det tackar vi för. Paulus skriver:"Jag förmanar er vid Guds barmhärtighet" och önskar oss därmed allt gott. Förmaningarna behövs som stöd och hjälp så vi inte går fel. Jag började kvällen med att säga att på en sådan rubrik finns åtminstone tre olika reaktioner.

Den första från dem som inte förstått något av ämnet blir det motstånd. En kristens värderingssystem är inte bättre än andra. Vem har sagt att kristna har rätt. Se, hur de kristna lever. Vi måste utgå från vår egen tid och så vidare.

Den andra förståelsen är närmast tragisk. Den kommer från lärjungar och från många kristna som visserligen tar förmaningarna på stort allvar men inte förstår deras roll och betydelse. De bjuder till med den egna kraften. Kanske kan de till dels lyckas leva upp till förmaningar och då blir de glada, stolta och självgoda. Eller drabbas de av fördömelsen. Tycker sig vara dåliga kristna eftersom de tvingas böja rygg under lagen och ger synden för stort utrymme. De har släppt in lagen bakvägen.

Det tredje sättet som en kristen kan tillgodogöra sig tar sin utgångspunkt i att vi är "i Kristus". Förmaningarna lär oss att vandra efter Anden och det är just det som är förmaningarnas uppgift. Och det är vår uppgift att "höra Herrens ord", att lyssna till Andens röst. Därför kan jag sammanfatta förmaningen roll och betydelse med följande sju punkter.

 Förmaningarna

  1. utgår från vår gemenskap med Jesus Kristus.
  2. beskriver vår delaktighet av Kristi liv.
  3. visar vad den Helige Ande håller på att återupprätta i vårt liv.
  4. varnar oss för risken att falla in i fel livsstil.
  5. avvisar all laglöshet och falsk frihet. 
  6. sporrar oss att klä oss i Kristi kläder.
  7. pekar på det eskatologiska hoppet.
Det var något av introduktionen till kapitel 12:1-13:14. Det är spännande, roligt och en livsuppgift att leva med Kristus. Låt oss inte glömma att vi är döpta för att vi ska leva det nya livet.

Inga kommentarer: