onsdag, oktober 01, 2014

Visionens kärna?

Leif N och jag pratades vid häromveckan.  Det var för mig ett angeläget samtal eftersom James K som numera bor i Australien hade frågat mig om 3D-rörelsen. James hade blivit anmodad att läsa böcker av Mike Breen. Jag kände till Mike Breen men inte 3D-rörelsen. Därför slog jag Leif N en signal.

Leif har vid ett flertal tillfällen besökt Sheffield,  England för  att besöka och studera den nya
församlingen i Sheffield. Han blev så påverkad av dessa besök att han tog med sig material hem och något litet tror jag översattes till svenska. Han ville nog gärna pröva detta inom Svenska kyrkan i allmänhet och inom OAS-rörelsen i synnerhet om jag förstått saken rätt. Men detta är säkert tio år sedan och som så ofta när det gäller svensk kristenhet rann det hela ut i sanden.

M Breen flyttade sedan till USA och därifrån har hans arbetssätt skjutit fart. Det blev till en världsvid rörelse kallad 3D-rörelsen. Tyvärr kan jag inte ens efter att nu ha läst några av rörelsens böcker förstå vad förkortningen betyder. Men det handlar om en organisation som hjälper församlingar att "göra lärjungar".

Den första boken jag läst heter Covenant and Kingdom - The DNA of the Bible, en spännande bok som leder läsaren genom hela Bibeln.  När vi här hemma visar på Bibelns röda tråd pekar vi oftast på försoningen, men här pekas på att Gud ingått ett förbund med oss människor. M Breen som skrivit boken visar på detta förbunds betydelse för oss i det att han går igenom bok efter bok i Bibeln. På samma sätt gör han med temat Guds rike eller herravälde hos oss. Detta är en del i arbetet med att göra oss till lärjungar.

I inledningen av boken påpekar Breen att västerländska kristna blivit konsumenter istället för producenter,  något som om än svårligen behöver förändras. I den andra boken som jag
läst, Building a discipling culture, visar han hur det kan gå till att göra en sådan förändring.

Redan i den första boken när han sammanfattar GT ställer han upp schemat Fader - Identitet - Lydnad i sagd ordning. Vi har en god Fader med vilken vi är trygga och därför lyder. Detta hör till grunden och utgör ett livsmönster också för oss och upprepas när han sammanfattar NT. Syftet är annars att vi ska bli "lärjungar som gör lärjungar", en travestering som går tillbaka till Paulus ord i 2 Tim 2:2. Jag kommer gärna tillbaka till den bibelversen eftersom också jag tror att det hör till visionens kärna.

3 kommentarer:

David Gunnervik sa...

Hej!

Har också varit i Sheffield, vilket gett mig mycket, och även Breens böcker.
3D står för att leva livet som kristen i tre dimensioner uppåt mot Gud, inåt mot församlingen och utåt mot världen. Man arbetar mycket medvetet missionellt i cell och missional communities riktade mot en subgrupp i samhället.

David Gunnervik

James Kenny sa...

Hej Hakan, tack for din inlagg om Mike Breen. Jag laser hans nast sista bok, leading kingdom movements som handlar om hur Paulus startade rorelsen I sin tid. Intressant lasning med det hela saknar "relationships" men ska fortsatter med undersokning. Gud valsignar dig och fortsatt I din lakning. James

Håkan Sunnliden sa...

Hej James. Som du ser har jag tagit mig an utmaningen. Jag ska återkomma till det där med relationer när jag läst den bok du just läser. Ha det så bra.