torsdag, oktober 02, 2014

Olle Fogelqvist

Kvällen börjar bli sen, men jag kan inte låta bli att skriva denna blogg innan jag avslutar dagen eftersom jag just har läst Olles (advokatens) lysande text till Svenska kyrkans Överklagandenämnd. Du finner texten här. För mig förefaller det närmast självklart att nämnden måste se till att avkragningen inte får verkställas för det kan väl inte bli tokigare än det redan är. Eller?

Enligt advokaten har Domkapitlet i Göteborg med biskop Per Eckerdal i spetsen begått grova rättegångsfel. För  det första är biskopen jävig eftersom han tydligen dragit in sig själv i spelet. Därmed får han alls inte närvara i sammanträdet. För det andra har inte inspelningen som ligger till grund för anklagelsen diarieförts utan biskopen har plockat ut citat som han vänt mot Olle. För  det tredje stämmer inte Olles manus (predikan var nedskriven ord för ord) med inspelningen. Olle frångick nämligen sitt manus och detta blev också orsaken till missförstånd. Men för att detta ska redas upp måste materialet finnas på Domkapitlets bord och Olle få en chans att rätta till vad dom sagts. Det går ju att jämföra inspelningen med manus. Så gjordes inte utan istället har biskopen i sin iver, med hjälp av ett löst citat, tolkat och riktat tre anklagelser mot Olle. För det fjärde har med andra ord inte ärendet utretts ordentligt. För det femte står inte påföljden avkragning i proportion ens om missförståndet kvarstår. Man avkragar inte en broder som tjänat i 36,5 år utan anmärkning på grund av ett missförstånd! De tre anklagelserna är att Olof Fogelqvist

  • lär att rätt ämbetsteologi är frälsningsavgörande. 
  • att han framfört detta i predikan i Gällinge. 
  • och att detta varit ett angrepp på Olof Fogelqvists kommande kvinnliga kollegor. 

När jag först hörde att han avkragats på grund av dessa tre anklagelser insåg jag omedelbart att så kan inte Olle ha menat. Jag har dessutom pratat med honom per telefon och så enkelt verkar jag begripa mer än Domkapitlets jurister.

Från och med nu länkar jag till en hemsida som heter Kyrklig Dokumentation, se spalten till höger. Om du är intresserad kan du följa Domkapitlens stolligheter där. Jag är glad och stolt över motionen jag skrev till förra årets kyrkomöte;  Lägg ner Domkapitlen. Kanske kan stolligheterna åtminstone leda till en reformering av Svenska kyrkan. Undrar om jag får uppleva det under min livstid.

Inga kommentarer: