tisdag, oktober 28, 2014

Den lokala visionen, del 1

I ett antal bloggar under september månad skrev jag om visioners vara eller icke vara. Bland annat citerade jag från Ordspråksboken 29:18 där kung Salomo delar med sig av sin vishet i det han skriver att utan vision blir folket tygellöst. Det står lite olika i olika översättningar. I en engelsk översättning står det "Without vision ...". Jag slog upp i Karl XII:s översättning och där står det att utan vision "förskingras folket". Min erfarenhet säger detsamma.  Utan vision far folket illa därför att visionen ger visshet, trygghet och visar vägen.

Nu har ordet emellertid ofta använts felaktigt och därför förlorat sin mening för många. Vi behöver därför återerövra visionen. När Paulus försvarar sig inför kung Agrippa i Apg 26:19 säger han att han inte blev "olydig den himmelska synen". I den engelska översättningen heter det "the heavenly vision". Visionen har att göra med himmelen. I visionen får vi veta vad Gud vill göra med oss människor på jorden. Visionen är Guds.

Varje människa lever i en vision. Per definition betyder det att varje människa lever i, av och för något, medvetet eller omedvetet. Det gäller att veta vad eller vem vi lever för. Det ger våra liv en inriktning.

En kristen människa lever i, av och för Herren Jesus och det är mer konkret än vi först förstår. Att leva i Kristus är grunden för vår vardag. Gud har inlemmat oss i Jesus Kristus. Här använder Nya Testamentet många olika bilder. Vi är barn i Guds hushåll, Kristi medarvingar, medborgare i Guds rike eller levande stenar i hans tempelbygge. För mig står dessa bilder för verkligheter och de påverkar och formar min vardag. Jag lever i, av och för Honom.

Men ingen är en isolerad ö. Vi hör samman som lemmar i en och samma kropp. Den lokala visionen måste vara att i gemenskap leva det himmelska livet redan här på jorden. Det är också så vi måste läsa Paulus för att han ska bli begriplig. Paulus levde i, av och för den himmelska visionen och det kan också vi göra.

Det fanns en tid då jag var ängslig för att en sådan förståelse skulle göra mig överandlig, men Gud har gett oss ett korrelat och det är inkarnationen. Allt det där andliga ska förkroppsligas och det är just det som är visionen. Den lokala visionen är därmed given.

I någon kommande blogg ska jag fundera vidare på hur den lokala visionen kan beskrivas och mer hur vi kan arbeta för den. Men redan nu vill jag ha med att den kristna gemenskapen måste vara

  • En (ekumenisk)
  • Helig (självständig)
  • Allmännelig (inklusive)
  • Apostolisk (biblisk)


för sådan den himmelska visionen är bör också den lokala vara.

Inga kommentarer: