måndag, oktober 13, 2014

Palestinsk teologi?

Svenska kyrkans Teologiska kommitté skrev dokumentet Guds vägar på uppdrag av 1993 års kyrkomöte. Efter ett långt och gediget arbete lades dokumentet fram inför kyrkomötet 2001. Du kan läsa det i sin  helhet  genom att klicka här. Det är ett utmärkt dokument som klargör Svenska kyrkans relation till den judiska tron. Här sägs till exempel att det förbund Gud ingick med Abraham fortfarande är giltigt. Följaktligen har det inte ersatts av det nya förbundet. En sådan teologisk förståelse kan kännas främmande för många kristna och därför är dokumentet viktigt och bör spridas och användas i stift och församlingar. I praktiken blev det emellertid  tvärtom.  Dokumentet försvann.

År 2009 publicerades ett dokument, Kairos Palestina dokumentet, författat av palestinska biskopar. Du hittar det på en av Svenska kyrkans hemsidor som handlar om stödet till Palestina, klicka här. Dokumentet hade först gått till Kyrkornas Världsråd och översattes sedan till svenska. 2012 hamnade det av någon anledning på kyrkmötets bord. Några önskade nu ett beslut som innebar att alla ledamöter skulle ha varsitt ex och vidare att alla stiften skulle se till att medlemmarna fick kännedom om detta viktiga dokument, detta palestiniernas rop. Det visade dig på en direkt fråga från Dag Sandahl att det inte var många som hade läst det vilket borde ha varit det minsta innan ett sådant beslut togs. Problemet var att dokumentet innehåller en hel del så kallad ersättningsteologi.

Här fanns och finns med andra ord två motsägelsefulla dokument. Men vad värre är att  Svenska kyrkan gömmer det första för att sedan hyckla, det vill säga lyfta fram det andra. Kyrkomötet beslutade inte att anta palestiniernas rop, men det skulle ivrigt spridas för kännedom och studier.

Det har blivit ett mönster för Svenska kyrkan att hyckla när det närmar sig politiska överväganden. Synen på äktenskapet är ett annat exempel. Vi skulle vidga vår syn på äktenskapet, sa ärkebiskopen Wejryd, samtidigt vi naturligtvis ska respektera dem som tror som Kyrkan alltid har trott. Idag vet vi att detta var hyckleri. Det var ett politiskt beslut som Svenska kyrkan nödgades följa.

Nu står det klart igen. Beslutet att bojkotta israeliska varor och/eller att sprida de palestinska biskoparnas irrlära är politiskt. Nu lovar den nya regeringen på sin första dag erkänna "staten" Palestina. Och Svenska kyrkan skulle följa eller om vi gick före. Men eftersom Svenska kyrkan tagit ett teologiskt beslut i och med Guds vägar är det opassande att några år senare fatta ett politiskt beslut där det senare strider mot det förra.

Till årets kyrkomöte har det skrivits tre motioner innehållande sju förslag i saken, bland andra av biskop Åke Bonnier, och under den första sessionen, 23-26 september, behandlades dessa. Det hela mynnade ut i ett betänkande, ett förslag som ska diskuteras i plenum under den andra sessionen, 17-19 november. Du hittar dessa förslag här.

Det ska bli intressant att följa diskussionen fram till beslutet. De svenska biskoparna försöker nu krångla sig ur situationen genom att hävda att de två dokumenten tillhör två olika genrer, det första är teologiskt och det andra är politiskt. Dessa, menar man, ska inte blandas samman. Jag måste säga att jag tycker biskoparna är otroligt påhittiga. Innehåller inte Kairos dokumentet palestinsk teologi?

Förmodligen tvingas de svenska biskoparna backa något genom att ansluta sig till eller i vart fall påminna om det förra dokumentet, det om Guds vägar, och genom att tala för det. Då gäller det för alla oss Bibel-vänner att ta tillvara detta. Men där är vi inte än.

Inga kommentarer: