söndag, oktober 05, 2014

Israel och Palestina

Det finns vissa beslut regeringen kan fatta utan att gå igenom riksdagen.  Det kan vara frågor som rör utrikespolitiken,  EU eller utnämningspolitiken. Men det hör inte till vanligheten att man fattar beslut i utrikespolitiken utan att vara överens med oppositionen. Det första den nya regeringen gör är att lova att de ska erkänna den palestinska staten.  Det är inte underligt att världen i allmänhet och Israel i synnerhet reagerar. Den svenske folkpartiledararen Björklund kallade nyss beslutet för klantigt i Rapport.

Jag glömmer inte den diskussion som fördes i kyrkomötet då det beslutades att Svenska kyrkan ska bojkotta israeliska apelsiner trots att de ger tusentals palestinier arbete på Västbanken. Argumentet var att palestinierna arbetade för Israel och det faktum att palestinierna själva aldrig haft det så bra brydde sig inte socialdemokraterna om. Det är som bekant sossarna som leder Svenska kyrkan framåt. Och nu leder de svenska folket framåt. Ur kristen synvinkel kommer vi inte att vara nöjda med alla kommande beslut. Och beslutet att erkänna Palestina är enligt min mening mycket olyckligt.  Men sossarna säger detsamma som i kyrkomötet;  vi leder utvecklingen.

Det är ett faktum att Israel och Palestina ligger i krig med varandra. Det som nu sker är att den svenska regeringen, det vill säga sossar och miljöpartister,  38% av riksdagen, tar ställning för endera parten i pågående krig. Är det klokt att fatta ett sådant beslut utan att det är förankrat?

Talet om svensk alliansfrihet klingar falskt i mina öron.

Beslutet att negligera EU är oroväckande och illojalt.

Den svenska regeringen stödjer till min förvåning en terrorstat.

En två-statslösning är inte självklar och inte heller att en svensk minoritetsregering ska göra situationen svårare genom att försöka skynda på freds processen.

Hamas drar sig inte för att säga att alla judar är lovliga offer. Hamas har uppenbarligen använt sina egna kvinnor och barn som mänskliga sköldar. De har skjutit tusentals raketer  mot Israels befolkning.  Deras ramper har varit placerade på FN-skolor och sjukhus. Hanas ideologi överensstämmer med IS ideologi. Inte kan väl den svenska regeringen tänkas kunna erkänna islamiska staten? Varken nu eller senare.

Det hade varit klokare att vänta. Men om saken diskuterats grundligare hade beslutet kunnat bli annorlunda. 

1 kommentar:

LeoH sa...

Hamas är inte Palestina!