söndag, april 13, 2014

Homosexualitet, del 2

Det finns skäl att skriva en blogg till på ämnet homosexualitet. Jag kunde se med hjälp av M.O. att här behövs ytterligare nyanser om jag ska kunna göra Paulus och Romarbrevet 1 bättre rättvisa. Nyanseringen består i kontext och avsikt. Paulus har en avsikt med vad han skriver. Han vill visa att Guds vrede uppenbaras över "all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som undertrycker sanningen". Han vänder sig med andra ord till alla dem som inte lever "i Kristus". Det är hos dem Guds vrede uppenbaras. Inte så att Gud är vred eller kommer med sin vrede till dem, utan så att själva ogudaktigheten och orättfärdigheten i sig uppenbaras. Människorna kan lära känna Gud genom skapelsen men också det onda genom ogudaktigheten. Till det senare hör bland annat anpassningen till världen, det moraliska förfallet och avguderiet. Efter dessa uppenbarelser kan ingen ursäkta sig genom att säga att de inte visste, v 20. Förfallet går i tre steg. Först känner alla människor Gud, men de bryr sig inte. Sedan vänder sig människorna till avgudar och för det tredje uppenbaras det onda i själva gärningarna. Det är där homosexualiteten kommer in i bilden, v 26 och 27 och betraktas som ett resultat av att de inte ville ha med Gud att göra och beskrivs som ett straff i sig.

Det är inte Paulus avsikt att hänga ut homosexuella personer, men däremot säger han att homosexualiteten i sig är fel. Men, tillägger jag skyndsamt, Paulus ger sedan ytterligare 21 exempel;

 1. orättfärdighet
 2. ondska 
 3. girighet
 4. elakhet
 5. avund
 6. mordlust
 7. stridslystnad
 8. svek 
 9. illvilja
 10. skvallrar
 11. förtalar 
 12. hatar
 13. brukar våld
 14. skrävlar
 15. skryter
 16. tänker ut allt ont
 17. lyder inte sina föräldrar
 18. oförståndiga
 19. trolösa
 20. kärlekslösa
 21. hjärtlösa
Den här typen av lastkataloger var vanliga vid den här tiden. Paulus är mild jämfört med andra samtida filosofer och författare. I min förra blogg redogjorde jag för tre, plus en, invändningar mot Paulus. Den första handlar just om detta att Paulus inte talar om homosexuella personer. Homosexualitet är inte värre än något annat, kunde någon invända. I och för sig rätt och riktigt om det inte vore för det, att alla synder leder till döden, Rom 6:23. Detta sorgliga faktum utgör bakgrund och skäl för frälsning, förklaringen till Stilla veckan. Frälsarens lidande och död som sker på grund av oss. Paulus stora upptäckt var att Jesus Kristus är denne Frälsare, att Guds rike brutit in genom evangelium och att Kyrkan är en eskatologisk enhet i vilken all synd är utplånad och alla tårar torkade.

Hur är det då med en kristen idag? Jo, vi har upptagits som Guds barn, blivit inlemmade i Kristus och utgör hans kropp i världen. Här skulle vi kunna gå vidare med allt det underbara Herren Jesus gjort för oss och tala länge om det som Paulus gör i kap 5-8. Vi skulle riskera att bli framgångsteologer om vi inte förstod att vi fortfarande syndar. Vi är försonade med Gud och just därför frimodiga trots vår uppenbart fallna natur.

Eftersom detta är en blogg vill jag kort mena, dels att alla som sätter sin tro till Frälsaren är försonade med Gud, självklart också homosexuella, och dels att ingen av oss kan eller ska ursäkta någon av alla våra svagheter, överträdelser eller illgärningar.

Med detta hoppas jag ha kunnat bidra med något ytterligare till samtalet om homosexualitet, även om det inte var mitt bidrag utan Bibelns. Det finns en viktighet jag inte skrivit något om; nämligen tillämpningen, det enskilda samtalet eller bikten. Kanske framöver.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Nja, bra att jag fick dig eller snarare du själv att se NÅGOT mer men slutsatsen delar jag inte, utan Rom 1:20 pekar på det osynliga som syns redan i skapelsen. Paulus är ju också i ex 1 Kor 2:10-12 inne på att jämföra Gud och människan, med hänvisning till Andens utrannsakande och då blir det inte så enkelt som du resonerar. Du missar hur Guds egenskaper visar sig. Att människan fallen i synd agerar betyder inte att hennes grund är fallen om än fördunklad. Du tenderar att hamna i en systematisering som är aposteln främmande, och det delar jag inte. / Magnus Olsson

Håkan Sunnliden sa...

Ok, jag tror jag följer dig och återkommer. Det dröjer någon dag. Ska till Stockholm imorgon, men kan fortsätta när jag kommer hem. Det är ett så viktigt ämne.

Andreas Holmberg sa...

Sant, men det bör nog också påpekas att mycket också i en homosexuell relation kan vara etiskt okontroversiellt, ja, lovvärt: omsorg, närhet, kärlek, ömsesidig aktning o.s.v. Det är själva sexet som är kontroversiellt, visst, och som måste diskuteras, visst, men när vi gör det kan vi behöva förtydliga att vi naturligtvis (?) inte anser att en homosexuell relation bara består av sex eller att allt i en homosexuell relation är etiskt problematiskt. (Jfr att två syskon eller tre personer i allmänhet ju under en lång följd av år kan leva samman i en ganska så tät och kärleksfull gemenskap utan att ens de mest konservativa bland moralens väktare reser varningsflagg).

Anonym sa...

Gör så. Tror du gör ett klassiskt misstag att blanda ihop kropp med sexualitet. Välsignad resa! / Magnus Olsson

Anonym sa...

Klassiskt misstag du gör Andreas. Saken är ju den att Romarbrevet inte alls tar upp en relation. / Magnus Olsson

Andreas Holmberg sa...

Men JAG tar upp den saken, Magnus - och påpekar vänligt att oavsett hur man tolkar Romarbrevet 1 bör man till att börja med kunna vara överens om att mycket även i en homosexuell relation (liksom i en syskonrelation eller en trepartsrelation) är skäligen okontroversiellt ÄVEN om man tolkar orden i Rom. 1 som syftande främst på dem som är fullt förmögna till en heterosexuell relation men ändå av fritt val gängar sej med någon av samma kön.

Och jodå, Paulus anser förstås att den man som ligger med en man ingår något slags relation med denne, även om han inte ser det som en adekvat uppfyllelse av Jesusorden om att "därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sej till sin hustru, och de tu ska bli ett kött" - han anser ju t.o.m. att den som går till en prostituerad (om än han möjligen förutsätter att det handlar om en av motsatt kön) blir "ett kött" med den personen. Så han förnekar knappaast att en relation kan uppstå mellan två av samma kön, en varaktig t.o.m..

Anonym sa...

Noterar " JAG". / Magnus Olsson

Håkan Stenow sa...

Jag för min del väntar på att du ska skriva om tillämpningen i samtal och bikt. Vad jag förstår är det vad Uppdrag Granskning har fokus på. Tolkning av bibelord har många talat om. Mer sällan vill präster säga något hur de bemöter msk i själavård när det handlar om homosexualitet.

Erik Stenberg Roos sa...

Varför är detta ett så viktigt ämne? Själv är jag för att homosexuella människor ska få gifta sej, vilket bl.a. beror på att jag har en dotter som karaktäriserar sej som homosexuell.
Men någon åsikt måste ju vara fel? Och hur allvarligt är det? Hur långt når Guds nåd för den/de av oss som har fel? Jag säger hellre ja till människor en gång för mycket i mitt kristna liv än en gång för lite. Och de gånger jag gör eller säger fel (vilket sannerligen händer) får jag helt enkelt lita till Guds nåd.
Erik Stenberg Roos

Anonym sa...

Men varför är då de flesta kristna, judar, muslimer, hinduer emot homosexualitet? Varför anser psykologiska vetenskaper över hela världen att homosexualitet är något abnormalt? Varför finns fördomar spridda över hela världen oberoende av tro, klass och politik? Visst kan det vara bra att hellre fria än fälla, men tänk om vi gör fel i vår bedömning? Tänk om vi hellre skulle ha fällt än friat och faktiskt försökt att bota? (Nej, jag vet också att det inte går) Som det är nu, så lägger man locket på så fort någon säger något utanför det manus som skrivs i kyrkan centralt, man dömer ut alla som tycker annorlunda och vägrar samtidigt att diskutera frågan.

Här finns också ett stort fel hos Uppdrag Granskning: Eftersom detta är en fråga som faktiskt splittrar hela befolkningen och de flesta yrken med stödsamtal (såsom advokater, socionomer, kuratorer, psykologer, läkare och terapeuter) så blir det osakligt att bara ge sig på präster. Att man dessutom gör det på ett så illa valt sätt, att nu präster kommer att riskera bli väldigt försiktiga med att säga någonting alls, eftersom man inte vet vem som är utklädd journalist och vem som inte är det. Så nej: Ändamålen helgar inte medlen.
Man kan inte offra biktens skydd för att avslöja och bearbeta det som redan är känt och det som redan har en väg för anmälan: biskop och domkapitel. Det går redan att sätta dit präster för dålig själavård. Att som UG kringgå demokratiska system och sätta sig på så höga hästar att de anser sig få ta sig in överallt är bara dumt och naivt. Nästa gång är det kanske ni, hur ska ni då klara livhanken, när ni ska visas på tv, när hela Sverige om en vecka kommer att fördöma er för något som UG ljugit ihop. Så tänkt lite längre innan ni försvarar UG.

Görel

Anonym sa...

Varför skulle äktenskapet och sexualiteten vara viktig? Gud bryr sig väl inte om sådant?