lördag, juni 10, 2017

Veckan efter Heliga Trefaldighet

Joh 11:18-27 

  1. Jesus var på väg
a)      Jesus befann sig i Galilén när han fick höra att Lasarus var svårt sjuk, döende. Han dröjde i två dagar innan han gick mot Betania. Marta menade att han kom för sent.
b)      Det finns många som menar att Gud är sen, inte ens på väg. Jag tror att vi är alltför begränsade i vårt sätt att vara, tänka och förstå. Jesus är inte bara på väg. Han ÄR vägen. Att leva i gemenskap med honom är att vara på, leva och gå vägen.
c)      Gud kommer aldrig för sent. Det kan tyckas så för oss som är fångna i tid och rum. Ps 31:16 (Min tid står i dina händer ….)  Men Jesus är inte fången på samma sätt, i synnerhet inte efter sin uppståndelse och himmelsfärd. Han är den andra personen i gudomen och frågar oss: ”Har inte dagen tolv timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, eftersom han ser denna världens ljus.” Joh 11:9. Våra liv ligger i Guds händer och Jesus visste det, Ps 145:15 (Allas ögon väntar …).

  1. Jag är uppståndelsen och livet
a)      Marta visste att Lasarus var död. Men hon hade ett hopp. Hon säger/hoppas att Lasarus skall uppstå på den sista dagen.
b)      Det finns många människor som vill att det ska vara så. När vi talar om att mötas i himlen är det oftast ett mänskligt önsketänkande. Eller är det något mer?
c)      Jesus lär oss att det inte är ett önsketänkande utan en verklighet. Han talar i och för sig inte om att vi ska komma till himlen. Han uttrycker sig inte så, utan säger att han är uppståndelsen och livet. Att leva i gemenskap med honom är att leva uppståndelsens liv. Det är det eviga livet, ett liv som inte kan dö.

  1. Marta svarade: Ja, herre, jag tror du är Messias
a)      Marta gick honom till mötes. Av texten framgår inte direkt att hon var upprörd. Kanske ville hon bara skyndsamt informera Jesus eller gick hon honom till mötes därför att hon lärt sig att älska honom? Hoppades hon? Trodde hon?
b)      Jesus lever inte självständigt utan i full gemenskap med Fadern. Han lever av Honom. Det är hans väg och det kan vara vår väg. ”Om du hade varit här …” Han var där, i gemenskapen (genom tron) var de förenade med varandra.
c)      Idag lär vi oss att Jesus inte lever självständigt. Han är förenad med Fadern och Anden. Men han är också förenad med Lasarus, Marta och Maria. De tre syskonen är förenade med Jesus genom tro, hopp och kärlek. Här får vi människor vägledning.

Sammanfattning och tillämpning: Se det kursiverade och avsluta med att vi idag får en livsinriktning som leder oss genom tid, rum och död till salig gemenskap med Fader, Sonen och Anden.

Inga kommentarer: