tisdag, juni 13, 2017

Det eskatologiska perspektivet

Jesus förkunnade Guds rike och de som tog emot förkunnelsen och tog emot Jesus som Herren kom att utgöra kyrkan i ordets rätta bemärkelse. Jesus såg dem som kärnan i det frälsta Israel. De profetior vi läser om i Jer 31:31ff om det nya förbundet och dem i Hes 36:26ff om det nya hjärtat gick nu i fullbordan.

Apostlarna fortsatte till en början att som Jesus predika Guds rike, Apg 8:12, 19:8, 20:25, 28:23 och 31 och förväntade sig att människorna skulle ta emot Anden.

Guds rike kommer från Gud och när människor tar emot uppstår Guds fullbordade qahal, det nya förbundet i syndernas förlåtelse, beseglat med Jesu eget blod. Det betyder att Guds verk uppenbaras i den här världen. Guds qahal, ekklesia eller kyrka, är ett verk av Gud i den här världen. Två tidsåldrar möts i en spänning och konflikter var och är oundvikliga.

Strängt taget kan man säga att kyrkan föddes på Pingstdagen. Först kom Anden till det judiska folket, Apg 1:5 och 2:38. Sedan kom Anden till samarierna, 8:17 och till hedningarna, 10:44. Det var viktigt att alla Jesu lärjungar fick del av Anden. Ett för många forskare besvärligt bibelställe är 19:5, men det får nu sin enkla förklaring. Utan Anden finns inte kyrkan. Jag läste i boken Som regnet och snön av Anders Piltz följande ord:

Vad andningen är för kroppen är Anden för Kyrkan. Utan den helige Ande skulle kyrkans kropp vara en död kropp, ett ruttnande lik. … Utan Anden är vi utlämnade åt det som Bibeln kallar köttet. I bibliskt bildspråk betyder det en kropp avskuren från andningen och stadd i upplösning. Köttet luktar redan. Det manifesterar sig i en rad fenomen, som aposteln räknar upp. Vi kan med lite modernare språk kalla det slaveri under lidelserna, vilja att manipulera andra …
sid 102
Kan det sägas mer burdust?

Innan Pingstdagen var kyrkan som ett foster som väntade på sin födelsedag och där den historiske Jesus utgjorde navelsträngen. Men på Pingstdagen hade de 120 blivit en kropp och nu inblåste Gud sin Ande, jämför 1 Mos 2:7. Från och med den här dagen skulle den nyfödde komma att andas med egna lungor och Herren ge dem näring på ett annat sätt, nämligen genom sitt Ord och sina sakrament.  På annat sätt kan hon inte leva. Vi är delarna i kroppen, en kropp som hålls samman av tron … Allt det Jesus gjort kommer till oss i gudstjänsten.

De första kristna förstod att de levde i denna tidsålder och att ekklesian inte är identisk med Guds rike. Kyrkan består av syndiga människor, ställda under historiska villkor. De första kristna tänkte inte att Jesus hade grundat en organisation. Naturligtvis visste de att anden alltid har en kropp och i grund var de bättre organiserade än andra, men det var livsgemenskapen med Herren Kristus och med varandra som stod i centrum.

De kristna visste att ekklesian var ett föregripande av ”det som ska komma”, att kyrkan är eskatologisk. För att komma med behövde människor omvända sig, tro och bli döpta. Det var och är också att få del av Anden och så bli en del av gemenskapen, Utifrån den levde de sedan sina liv.

Jesus hade etablerad en ny ordning.

Inga kommentarer: