torsdag, juni 22, 2017

Ny bok!

Härligt. Nu är min bibelteologiska kommentar till Jakobs brev tillgänglig. Biskop Biörn skriver på bokens omslag:

Under femton års tid höll prästen Håkan Sunnliden bibelförklaringar i Värnamo kyrka. Genom åren hann flera bibelböcker bli behandlade. Bibelkommentarer är inte lätt att få utgivna i vår tid. De ”lönar sig” inte. Bättre gick det under den bibelteologiska förnyelsen i början på 1900-talet, den som sammanföll med ekumenikens och liturgins förnyelsetid.
Nu har Håkan Sunnliden beslutat sig för att ge ut en lättbegriplig bibelkommentar till S: t Jakobs brev, resultatet av hans mödor.  Han tar fasta på Apostlagärningarnas välkända sammanfattning av förhållandena i den allra äldsta kristenheten: ”De höll fast vid apostlarnas undervisning och församlingsgemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna”. Att apostlarnas undervisning prioriterades framgår på flera vis. De hade ju lärt från Herren själv under åren tillsammans och inte minst en slags repetitionstid efter Uppståndelsen och Himmelsfärden.
Det sista är viktigt för Håkan Sunnliden. Han använder sig av den moderna bibelforskningens resultat, men menar att utan de första kristnas självklara utgångspunkt, Uppståndelsen och Himmelsfärden, förlorar Jakobsbrevet sin must. Det är just rotfästet i den första tidens undervisning, som är viktig: ”Jesu Kristi lära”, som det heter i brevet. Återspeglingar av den finns i Bergspredikan och i Matteusevangeliet i sin helhet.
Håkan Sunnliden tar oss med ner i det äldsta kristna skiktet, det som ligger nära judisk samtida fromhet och före den kontrovers som fick S: t Paulus att formulera som han gjorde om trons rättfärdighet. Vi får en doft av tidigt församlingsliv.
+ Biörn Fjärstedt


Jakob, Jesu Kristi halvbror, var inte apostel.
Boken kommer ut på Recito förlag och du hittar den genom att klicka här. Där kan du också beställa den. Efter att ha arbetat med Jakobs brev ett antal år har jag förstått att brevet (som inte är något brev för övrigt) är högintressant redan av det skälet att Luther inte gillade det. Lämpligt med andra ord att ge ut detta år då vi firar reformationen. Luther fick för sig att Jakob skriver om gärningar i polemik mot Paulus. Fel, fel, fel. Jakob knyter an till Jesus och hans undervisning på berget. Paulus kommer senare och skriver inte i polemik mot Jakob och de judar han skrev till, utan vänder sig till hedningarna. Det är dem som blir rättfärdiggjorda utan laggärningar. Nu ska vi försöka sprida den här informationen och få folk att studera Jakobs undervisning i nytt ljus.

Kyrkoherden emeritus Leif Andersson har varit mig till mycket god hjälp.Han är lärjunge till framlidne professorn Hugo Odeberg som visste att förstå Jakob och hans undervisning. Leif menade att det är svår att ha bibelstudiegrupper nu för tiden därför att sådana som han och jag är så duktiga. Våra kunskaper hämmar deltagarna, menar Leif. I stället, fortsätter han, skulle mer likasinnade träffas, läsa Jakob och sedan samtala fritt. Jag tror det ligger mycket i det och vill därför uppmuntra er bloggläsare att komma samman tre, fyra personer och möjligen använda er av de frågor jag skickar med på bokens omslag.

Även om dagen inte började så bra slutar den mycket bra. Det är underbart med en Gud som vänder allt till det bästa.

Inga kommentarer: