söndag, juni 11, 2017

Guds rike och kyrkan

Nu måste jag fortsätta på undervisningen från i lördags när Värnamo koinonia var för-samlat. Nu gäller det att skilja mellan Guds rike och kyrkan. Tänk efter; vad var det Jesus predikade? Vilket var hans budskap? Svaret finns i Mark 1:14f. Jesu predikan kan sammanfattas i fyra punkter:
  1. tiden är inne
  2. Guds rike är här
  3. omvände er
  4. tro evangelium

Det känns lite märkligt att komma med påståendet att Jesu predikan kan sammanfattas i fyra punkter. Men det är rätt och riktigt eftersom vi måste skilja hans predikan från hans undervisning. Men vi stannar tills vidare vid hans predikan. Långt ifrån alla tog emot hans budskapet, men en del gjorde det och de kom att utgöra kärnan i det frälsta, det eskatologiska, Israel. Plötsligt infaller sig en spänning. Här finns de som lyssnar och tar emot hans ord. Och här finns de som lyssnar men inte tar emot hans ord. Tänk så det kan bli!

Jesus undvek ordet ekklesia, det ord som skulle komma att beteckna det "frälsta" Israel. Ordet förekommer inte alls i evangelierna. Jo, två gånger nämligen i Matt 16:18 och 18:17. Hur ska vi förstå det? Byggde inte Jesus sin församling? 

Jag tror vi måste förstå att Jesu ord ligger i linje med hans undervisning. Han talar inte om en ny organisation eller en institution utan om att fullborda Skriften och ta upp människor i sin gemenskap, i sin frälsta ekkklesia. Det betyder att de som låter honom vara HERREN utgör hans församling. Församlingen är en gemenskap av människor som bekänner Jesus som HERREN.

Matt 16:18 är rikt på tolkningar men lägg märke till att Jesus ska bygga sin ekklesia. Jesus fullbordade först Guds qahal. Som en bieffekt beredde han marken för en fullbordad qahal, en qahal där synden burits bort av honom själv och syndernas förlåtelse var tillgänglig. Detta är något han ska göra. Grunden lades först när han lidit, dött och uppstått. Hans ekklesia blir till efter hans uppståndelse från de döda. Ordet ekklesia börjar användas först efter Jesu uppståndelse från de döda även om det dröjde. Det är beteckningen på den nya tidsålderns folk.

Hans ekklesia svarar mot Skriftens qahal eftersom Jesus är den HERREN det talas om i Skriften. Han är andra personen i gudomen. Denna qahal samlas för att lyssna till och lyda Honom. Jesus blir genom sin uppståndelse från de döda hörnstenen i den nya tempelbyggnaden.  

Jesus såg de sina som det frälsta, det eskatologiska, Israel. Under hans tid växte de i antal från 3 personer, vidare till 12, 70 och 120 personer. Detta var den helige Andes verk. Innan Pingstdagen trodde lärjungarna att Gud skulle återupprätta det etniska Israel, Apg 1:6, men Jesus påminde dem om Johannes döparen, Apg 1:4. På Pingstdagen blev de döpta i (och fyllda med) den helige Ande.  Petrus säger att Joel 2:25ff nu går i uppfyllelse. Det är Jer 31:31ff som går i uppfyllelse, ett fullbordat förbund och ett fullbordat qahal.

Men här uppstår, som sagt, en spänning och en knoppning blev ett faktum, se Joh Upp 2:9 och 3:9. Men det får bli nästa blogg.

2 kommentarer:

Stig Walldin sa...

Kommer inte skillnaden mellan undervisning och förkunnelse bra fram i Apg.28:31. Paulus undervisade om Herren Jesus Kristus och förkunnade om Guds rike.
Jag fattar det som så att undervisningen i stort sett handlade om vad Kristus gjort och förkunnelse mer var en proklamation om Guds rike, ett utrop om Jesu fortsatta verk genom sina apostar.

Håkan Sunnliden sa...

Jo, verkligen ett bra ställe. Det oerhörda hände ju att det budskap Jesus predikade kom att efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd att bli han själv. Men att han själv blev budskapet och att Paulus predikar Kristus och honom som korsfäst upphäver inte budskapet om Guds rike som jag förstår det. Kanske borde vi predika mer om Guds rike kommet i tiden?