lördag, juni 17, 2017

1 veckan efter Trefaldighet

Den vecka som nu ligger framför oss är 1 efter Trefaldighet och veckans evangelium är hämtat från Matt 3:11-12. Texten är uppbyggd kring Jes 40:3 och Mal 3:1. Johannes döparen är den Elia som förbereder för Messias. Detta skedde i öknen som är en plats där frälsningen uppenbaras.

 I. Jag döper er med vatten

a) I GT satte man en ära i att vara upptagen i förbundet. Men hur kunde man veta att man var i förbundet? Allmänt var det så att man kunde få syndernas förlåtelse, men det fanns olika riktningar. En av dessa var esséerna. De krävde en radikal omvändelse. En gång om året döpte de varandra som en bekräftelse på syndernas förlåtelse och omvändelsen. I denna tradition uppträder Johannes döparen
b) Det är många som förväxlar döparens dop med det kristna dopet. Johannes döparen var oerhört radikal, men han byter inte ut hjärtan! Det kan bara Gud själv göra. Och det är ”det nya”. Så långt har Johannes.döparens dop ingenting med Kristus att göra. Han säger också detta: ”Jag är inte värdig att …”
c) Det kristna dopet stannar inte vid utsidan, utan Jesus tillför sitt verk, sig själv. 1 Petr 3:21. 

II. Han skall döpa er med Helig Ande

a) Andens utgjutande ett tecken på Messias närvaro och gärning. Den specifikt kristna gärningen handlar om det Gud tillför, en helig handling
b) Många kristna sätter stor tillit till att de är döpta eller konfirmerade. Eller till sin egen fromhet. Det är visserligen vår tro att varje döpt människa i sanning är upptagen bland Guds folk. Men därmed inte sagt att hon per automatik växer upp och bär sådan frukt som Jesus har bestämt.
c) Det nya livet kan inte härledas ur det gamla. En kristen vet att hon har ett väsensskilt nytt liv. Att det nya livet bara kan växa fram ur gemenskapen med den levande och uppståndne Kristus.

III. Han har sin kastskovel i handen

a) Så skiljs agnarna från vetet. Ett ord till förbundsfolket. Det räcker inte med att vara upptagen bland Guds folk. Det nya livet ska bära frukt. Förra veckan talades om vinträdet och grenarna som bär eller inte bär frukt. Elden i vår text handlar inte om rening eller luttring av den gamla människan, utan om dom. Domen ska börja med de rättfärdiga.
b) Därför är det viktigt att förstå vad det innebär att Gud ingått ett personligt förbund med oss. Han är intresserad av ditt liv.
c) Dopet är nytt liv och en kallelse att leva detta nya liv som är ett liv i gemenskap med Gud. Det leder till ny livsstil. Relationer är viktiga. De tar tid. De är en uppgift. Relationen är en gåva som ska förvaltas. (Matt 25). Johannes döparen talar till dem som satt sin förtröstan till förbundet, men vi ska sätta den till vår relation Gud (Se Mal 3-4)
  

Det är vår bön att relationen ska hållas levande så vi inte vissnar eller skärs bort. Idag vill Gud låta oss få del av saven från det sanna vinträdet. Du inbjuds att komma till nattvardsbordet.

Inga kommentarer: