torsdag, juli 21, 2016

Vart är vi på väg?

Lördagen den 4 juni läste jag en synnerligen intressant intervju i SvD. Du hittar den genom att klicka här. Det är Sofia Nerbrand som intervjuar Anne Applebaum. Applebaum är prisad för sina böcker och artiklar och är en skarp analytiker av världsläget. Hon lyfter ofta frågan om den illiberala demokratin och antyder hur den understöds av Rysslands president Putin som gör vad han kan för att destabilisera läget inom EU. Han använder sig av media och internet för att sprida propaganda och rena lögner. Han har femtekolonnare i varje europeiskt land som han använder sig av. Det låter hemskt men borde vara en självklarhet att det går till så här för varje tänkande människa. Applebaum menar att Putin vill exportera ryska korruption och hävdar att ryska valobservatörer lyckades få en folkomröstning i Skottland ogiltigförklarad.

Det rapporteras om kränkningar av svenskt territorium och svenska media varnar försiktigt för Putin. Putin har visat sin moraliska (o-)förmåga i och med annekteringen av Krim. Han rustar upp, flyttar fram positionerna i Baltikum och skapar så mycket osäkerhet han kan. Applebaum menar att det nya sättet att föra krig kommer att göra det svår för EU. En invasion behöver inte se ut som en klassisk invasion. Ett land kan ta kontrollen över sociala medier som Erdogan gjorde i Turkiet. Putin kan "låna" Gotland för att sedan inte lämna tillbaka det.

Det är klart att människor mellan de olika underhållningsprogrammen drabbas av tankar. Vart är vi på väg? Dessa tankar, tror jag, kan komma till uttryck i minskad respekt, i ökat våld och nya missnöjesrörelser. Om de styrande ska kontrollera människor räcker det inte med mer underhållning. Något mer ärligt måste till. Inte heller räcker det med mer poliser även om det kan behövas. Är det inte så att politikerna bättre måste kontrollera undervisningen på skolor, högskolor och universitet. Och i nästa steg journalister, domstolar och sociala medier?

Många frågar sig hur det kommer sig att det har blivit så här. Beror det på globaliseringen och den ökade konkurrensen? Beror det på den nya tekniken som sociala medier? Jag frågar har Bibeln något att säga oss om detta? Är Synden en verklighet? Vad betyder det i sådana fall? Kan den åtgärdas?

Osökt kommer profeten Hosea till mig. och även om han levde och verkade 750 år f Kr och även om dagens "moderna" människor avvisar honom som irrelevant är människan och hennes beteende i stort detsamma. Och, än mer, Gud är densamme. Så säger profeten:

4 1 Hör Herrens ord,
ni Israels barn!
Ty Herren går till rätta
med dem som bor i landet,
 eftersom ingen sanning
och ingen kärlek
 och ingen kunskap om Gud
finns i landet.
 
 
Man svär och ljuger, mördar och stjäl
och begår äktenskapsbrott.
 Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 
 
Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås. 
 
Ingen skall anklaga eller
gå till rätta med någon annan.
 
Ditt folk liknar dem
som anklagar en präst.
 
 
Du skall komma på fall om dagen, också profeten
skall komma på fall
 tillsammans med dig om natten. Också din mor skall jag förgöra. 
 
Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.


I vissa lägen kommer människor att befinna sig i en nedåtgående spiral därför att Gud låter dem få som de vill. Är det där vi befinner oss nu? Hhm, nu hamnar jag hos kyrkan igen, särskilt Svenska kyrkan eftersom det är den jag tillhör även om det inte är där jag är anställd.

Inga kommentarer: