söndag, juli 17, 2016

8 veckan efter Trefaldighet

Matt 7:22-29

Vårt textavsnitt börjar redan i I årgången, Matt 7:15. Akta er för de falska profeterna! V 16-20 talar om för att vi ska känna igen dem på frukten. V 21 och 22 preciserar vari de falska profeternas misstag består. De har, säger Jesus, falska motiv och deras undervisning leder fel.

De falska pengarna kunde förr bara kännas igen genom att den som kontrollerade dem visste hur de äkta såg ut. På samma sätt är det här. Du kan inte känna igen de falska om du inte känner de äkta. Därför ska vårt ämne för denna dag rikta in sig på att lära känna det äkta.

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man

  1. Den som hör
a)      Vi har genom Guds nåd fått de äkta profeternas förkunnelse nerskriven, i Skriften. Det finns också en muntlig tradition och det finns profeter också i våra dagar. Dessa säger aldrig emot varandra.
b)      Nu är det många som tycker detta är diffust och svårt. Därför ska vi i allt vända oss till Jesus Kristus, Bibelns kärna och stjärna. Han bejakade för övrigt hela Skriften.
c)      Det står i avslutningen på Bergspredikan ”den som hör …” och de orden kan syfta på vem som helst som kommer inom hörhåll. Men det stannar inte vid hörandet. Den som hör 

  1. dessa mina ord och handlar efter dem
a)      Detta är det radikala med Skriften. Det räcker inte med att endast höra, att älska Skriften eller ens att göra den bästa förmåga.
b)      Många talar om svårigheterna att följa Bibeln, men ingen kan helt klara det. Det kunde bara Jesus som personifierar Ordet. Vår kallelse är att komma in under hans ok, Matt 11:28. I gemenskapen med honom ordnar det sig. Det är de goda nyheterna, det vill säga evangelium. Att höra hans ord är att höra hur älskad man är och att ta emot hans kärlek. Det är den kärleken som sedan är drivkraften i mitt liv, som beskyddar och vägleder mig.
c)      Ingen kristen ska jämföra sig med någon annan. Det är den falska vägen. Vi ska jämföra oss med Jesus. Den som lyssnar till Jesus och lyder honom
  
  1. är som en klok man
a)      Här har bilden skiftat från att bära frukt till att bygga hus, men det handlar om detsamma, nämligen att leva sitt liv i gemenskap med Gud, vara en gren i Honom eller bygga på Honom.
b)      Det fantastiska med att vara en kristen är att identifiera sig med Honom. Hela livet handlar om denna efterföljelse, ”Håll mina bud … så får du leva.”
c)      Idag äger ett dop rum. I dopet införlivas vi med Honom. I samband med dopet lyder orden: Jesus Kristus kallar dig nu att vara hans lärjunge. Kallelsen att leva med Jesus handlar det inte bara om honom som idag blir döpt utan om var och en som är döpt.

Inga kommentarer: