lördag, juli 23, 2016

9 veckan efter Trefaldighet

Eftersom vi strax reser till Skåne några dagar lägger jag ut morgondagens predikan redan nu. Jag är tillbaka på tisdag.

Luk 12:42-48

Herren dröjer. Paulus skriver om hur det kristna livet ska levas och hur en församling ska organiseras. Men Herren kan komma när som helst. Poängen: beredskap och uthållighet

Utgår från evangelium

  1. Tänk er en trogen och klok förvaltare …
a)      Tänk dig en man med riktigt goda förutsättningar. Hans herre har sörjt för allt. Han har gett förvaltaren de bästa förutsättningar. Han har gett klara och tydliga instruktioner. Han har ställt hela sin egendom till förvaltarens disposition och denne har full handlingsfrihet. Om det är något han behöver för att fullgöra sitt uppdrag är det bara att kvittera ut det. Hans uppdrag är att förse tjänstefolket med allt de behöver.
b)      Vem är denne förvaltaren? (se v 41). I sitt sammanhang talar det för de skriftlärde. De hade allt de behövde, men liknelsen skrevs ner av Lukas för att läsas av de kristna. Ord som Herren, tjänaren och de trolösa berättar att liknelsen ställs till de första kristna.
c)      Liknelsen är riktad till var och en av oss. Vi har tagit emot det goda Evangeliet och uppdraget att ge det vidare till de våra.

  1. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min Herre kommer,
a)      Herren dröjer, tänkte den trogne och kloke förvaltaren. Det var vad de första kristna frestades att tänka och Jesus målar upp tre scenarier.
b)      Om de första kristna tänkte så, hur mycket lättare är det då inte för oss att tänka så?
c)       NEJ, han dröjer inte. Han kommer genom Anden ur Ordet som når in i dig. Och han kommer i Mässan för att vara med oss. Herren är alltid hos dig för att bistå dig i din livssituation.

  1. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall!
a)      Hans straffas inte för att han gjort fel, ingen av oss är fullkomlig och det händer ofta att vi gör fel. Han straffas för att han vet sin Herres vilja, men han bryr sig inte. Han förbereder sig inte och han handlar inte efter Herrens vilja.
b)      Hans straffas för att han inte handlat alls. Livet står inte stilla. Människor växer och utvecklas varje dag. Denna vecka får vi höra att vi alla är förvaltare och ansvariga för hur vi lever våra liv.
c)      Vi får också höra att vi kan vara de saliga därför att vi har fått del av Evangelium. Vi har alla förutsättningar för att vara trogna och kloka förvaltare. Vi vill växa i goda gärningar, inte förminskas.

Inga kommentarer: