fredag, juli 08, 2016

Några dagar i tystnad

Denna vecka har det inte blivit någon blogg. Det har sina förklaringar.

Den första förklaringen är att min far, Allan Sunnliden, somnade in i väntan på Uppståndelsens morgon i början av veckan. Kari och jag har varit hemma hos mor i Katrineholm ett par dagar och jag har behövt några dagar i tystnad. Det är många tankar som ska tänkas och bearbetas samtidigt som en del praktiska bestyr tar sin början.

Relationen till far hör till det privata och därför skriver jag ingenting om honom här även om mycket gott kan sägas. Hans och mors trofasthet i bönen står fram för mig på ett särskilt sätt denna vecka. Jag önskar att någon fyller hans plats i det avseendet och att jag själv också fortsättningsvis ska minnas detta och lära av honom. Far, må du vila i frid. Och må vår gemensamma tro förvandlas till åskådning.

Den andra förklaringen är att jag slutar min anställning i Värnamo pastorat och Svenska kyrkan på söndag. Det innebär att "flyttlasset" har gått från min arbetsplats hem. Det är framför allt mitt bibliotek som flyttats. Det har varit ett drygt arbete och jag tackar härmed särskilt sönerna Victor och Jacob som har ställt i ordning med hyllorna och burit ett 30-talet flyttlådor med böcker. Den som har flyttat böcker vet vad det innebär. Vidare tackar jag Lennart och Sebastian på vaktmästeriet som hjälp mig att frakta och som får anledning att städa upp efter att jag lämnat kontoret. Tack till er alla.


Tänk att jag fick in allt hemma på Smultronvägen. Bilden visar  den västra väggen
 men den östra ser ut ungefär på samma sätt.

Inga kommentarer: