fredag, juli 22, 2016

Samhällets kanariefåglar

Samhällsklimatet har hårdnat och det krävs hårdare tag för att hålla folk på plats. Det märks också inom politiken som blir allt snävare.

Ett område som är särskilt utsatt är detta med Mänskliga rättigheter som har blivit en del av folkrätten. Grundtanken är om jag har förstått saken rätt att staten ska värna om sina medborgare. Det får inte vara så att politiker använder sig av människor för att bevara eller stärka sin egen makt. Mänskliga rättigheter är emot en sådan frestelse. Den goda tanken är gammal. Den härstammar från medeltiden och anses vara universell. Men där känner jag att det skaver rejält. Visst var det väl så i det gamla östblocket, ja inom socialismen rent generellt, att individerna ska tjäna samhället? Inte var det väl staten som skulle tjäna individen?

För att inte tala om andra icke-demokratiska länder och kulturer. I Nepal till exempel, där jag varit, finns väl inga mänskliga rättigheter? Inte är väl mänskliga rättigheter inbyggda i hinduismen? Är mänskliga rättigheter inbyggda i islam? Har kvinnor mänskliga rättigheter i hederskulturer? Hur är det förresten i Turkiet? Upphävdes inte mänskliga rättigheter här om dagen?

När vi nu får ett alltmer globaliserat samhälle, inte bara genom internet utan lika mycket genom flyktingströmmar blir det naturligtvis krockar. Jag skrev tidigare om Anne Applebaum och hennes analyser. Hon har synpunkter på immigrationen. Hon anser till exempel att Angela Merkel gjorde rätt som gav klartecken åt syrierna att komma till Europa, men är kritisk till att Merkel fattade det beslutet utan att tillfråga övriga EU-länder. Detta har väckt ont blod och vi vet med facit i hand hur svårt det är för EU-länderna att så här i efterhand samla sig till en gemensam handlingsplan.

Det är uppenbart att den liberalism som skulle erövra världen och som under min uppväxt ansågs som självklar inte är hållbar. Nu efterfrågas inte mänskliga rättigheter lika mycket som auktoriteter, förutsägbarheten (läs "trygghet") och ordning och reda. Missnöjesrörelserna, typ SD, har växt under några decennier, men knappast tagits på allvar. Applebaum menar att denna typ av rörelser inte bara kommer från höger utan lika mycket från vänster. Lyssna lite noggrannare på Jonas Sjöstedt i Vänstern nästa gång! Han vill gärna se en starkare stat med expansiv ekonomisk politik. Det kallas nationalistisk socialism, en historiskt sett giftig kombination.

Mest illa tycker jag om falskspelet. Det där sanning blir lögn och lögn blir sanning. Ta talet om "svenska värderingar" som exempel. Det låter så fint, men vad betyder det? Är svenska värderingar något annat än kristna värderingar? Ja, det verkar så. Men vad är det då? Är det mänskliga rättigheter? Är dessa värderingar inte universella? Jo, definitivt. Jag läste idag en välskriven artikel av Per Landgren i Göteborgsposten. Du finner den här. Den är läsvärd och om du tycker dig ha tid så läs den.

Det är lätt att missbruka begrepp som "svenska värderingar". Det blir gärna tomma ord, betydelselösa ord och används närmast för att utesluta alla dem som inte står för "svenska värderingar". Plötsligt har sanning blivit lögn. När jag skrivit och lagt ut detta får jag ett tips av en broder, klicka här, för att se Smålandspostens ledare.

Det är nu viktigare än någonsin att lära sig att urskilja sanning från lögn, att kritiskt lyssna till nyheter och om möjligt fråga efter källan till kunskap. Jag är så tacksam för att Bibeln, Kyrkans bok är kanoniserad. Det finns en helig Skrift där jag kan hämta insikter och få hjälp att förstå min tid.

Anne Applebaum får frågan om hon är optimist eller pessimist. Hon svarar dystert: Jag vill vara optimistisk, men nu är jag inte det. Sedan kommer avslutningen på intervjun som griper djupt tag i mig:

Hon (Applebaum, HS) växte upp i en sekulär familj, men har judiskt påbrå. Och liksom många andra judar reser hon varningsflagg för intoleransen, nationalismen och populismen. De (judarna, HS) kan - med sin historia av pogromer och Förintelsen - ses som det öppna samhällets kanariefåglar. När syret håller på att ta slut reagerar de först av alla.


Inga kommentarer: