söndag, juli 10, 2016

7 veckan efter Trefaldighet

Idag på Kristi Förklarings dag predikar jag för sista gången som anställd i Svenska kyrkan och Värnamo pastorat. Nja, det är naturligtvis inte sista gången jag predikar. Så länge Gud ger nåd vill jag fortsätta, men inte som anställd. Nja, anställd och anställd. Jag kan förstås bli anställd för enskilda uppdrag. Vi får se vad Gud vill och tillåter.

Denna "sista dag" vill jag tala om Gud, Fadern, Sonen och den Helige Ande och jag hoppas att det talet aldrig ska tystna.

Mark 9:1-13 

  • Gud är tre personer, Fadern, Sonen och Anden.
  • Var och av dem är helt och fullt Gud
  • Det finns bara en Gud men i förhållande till sig själv är Han tre personer.

Så beskriver Kyrkan Guds väsen. Dagens evangelium är fyllt med anspelningar till Skriften. Vi måste därför välja en aspekt och det blir uppenbarelsen av Gud som tre personer.

  1. Då kom ett moln och sänkte sig över dem
a)      Den helige Ande kommer över dem som en molnsky. Så kom Anden också till det gamla Israel. Tänk på hur de följde molnstoden genom öknen, 2 Mos 13:21f. Eller hur Anden fyllde först tabernaklet, 2 Mos 40:34 och sedan templet med Guds härlighets moln, 1 Kon 8:10. Efter uppståndelsen från de döda lyfts Jesus in i denna molnsky, Apg 1:9. Det är den helige Ande som ger oss liv och anda, både i skapelsen, frälsningen och helgelsen. Petrus, Jakob och Johannes förstod vem molnet och var starkt tagna av händelsen på berget.
b)      Det finns många människor som inte kan tro och det är inte underligt eftersom endast Anden kan ge tron på Gud. Den helige Ande ”har kallat mig genom evangelium” heter det i katekesen. Anden vill dra oss allt djupare in i Guds närvaro.
c)      Det är också den helige Ande som ”har behållit mig i en rätt tro”. Utan Anden går det inte att leva i gemenskap med den Uppståndne. Kanske började det gå upp för lärjungarna efter händelsen på berget. ”Du lyfter mig/i tron till dig, till frid och ljuvlighet”, 165:2.

  1. Och en röst hördes ur molnet
a)      Den rösten är Faderns röst. Vi har en Gud som talar. Han talar på många sätt, i bibelordet, i bönen, kanske genom andra människor, men främst och normativt talar Han genom sin Son. Joh 3:16. Han har sänt sonen till jorden för att undanröja synden. Synden skiljer oss från Honom. Ingen annan än Gud själv kan undanröja synden. Jesus från Nasaret är den kvinnans säd vi läser om i 1 Mos 3:15 och som ska söndertrampa ormens huvud. Orden ”avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria” visar att frälsningen helt och hållet är Guds verk. I Jesus Kristus förenas Gud och människa. Han är i allt som vi men utan synd, Hebr 4:15. Och ändå, eller just därför, blir han till ett syndoffer. ”Det är fullbordat”. Jesus, den andra personen i gudomen, är den ende som kan bära det hela och fulla straffet för människornas synd. Det är goda nyheter som församlingen har att förvalta och ge vidare.
b)      Martin Luther talar om det särskilda predikoämbetet för utan predikan kan ingen komma till tro, Rom 10:14f. Vi kan alla i allmän mening dela ansvaret för att vittnesbördet sprid, men några har ett särskilt ansvar och ska svara inför Gud. Ingen av oss kan eller ska försöka övertala någon att bli kristen. Omvändelsen är personlig och Gud handlar med var och en som Han vill.
c)      Genom förkunnelsen från Jesus Kristus kommer den ende sanne Guden till oss, Rom 10:17, samtidigt som Jesus kan be för oss och föra vår talan inför Fadern eftersom han är sann människa. Han är vår talesman, vårt föredöme och exempel. Detta bekräftas av den röst som hördes ur molnet. Rösten säger:
  
  1. Detta är min älskade Son
a)      Ungefär så löd orden när Gud skapade människan vid tidens början. Han skapade henne till sin Avbild och det är till denna Avbild han talar i vår text. Här på Förklaringsberget står människan i sin härlighet, Petrus skriver: ”jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät” när ”han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader”, se ep I årg. Och Johannes som också var med skriver detsamma i Joh 1:14. Människan är kallad till gemenskap med Gud, Men Jes 53:6 och Rom 3:23.
b)      Människor som inte är i molnet ser ingenting och hör ingenting. De saknar helt enkelt förutsättningarna för att se och höra. Och ändå vill Gud uppenbara sig för var och en genom evangeliets ord, ofta i liknelser eller genom tecken och under. Tecken och under är ett viktigt inslag i förkunnelsen då Gud vill uppenbara sin härlighet för oss, Joh 2:11.  
c)      Vad talade Jesus med Moses och Elia om? De talade om vandringen till Jerusalem, Jesu nödvändiga död och uppståndelse, Luk 9:30f. Och lagen och profeterna sa inte emot. De visste att bara den andra personen i gudomen kan medla och att i inget annat namn finns frälsning. 

I 1 Mos 18 berättas om tre män som besöker Abraham. Dessa tre är Herren Gud som uppenbarar sig för Abraham, se särskilt 18:1 och 20. Det är ett fantastiskt kapitel väl värt att läsa när ni kommer hem. I det berättas också om måltiden de åt. Idag får vi sitta ner tillsammans med de tre männen, Abraham och med hela Guds hushåll.

  • Gud är tre personer, Fadern, Sonen och Anden.
  • Var och av dem är helt och fullt Gud
  • Det finns bara en Gud men i förhållande till sig själv är Han tre personer.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Nu och alltid och för evig. Amen.


Inga kommentarer: