tisdag, juli 19, 2016

Sociala medier

För tio eller kanske 20 år sedan verkade det som att den liberala demokratin segrat en gång för alla. Nu var det den som skulle erövra världen med mänskliga rättigheter skrivet på sitt banér. Så ser det knappast ut idag. Förutom globaliseringen och digitaliseringen har immigrationen varit en bidragande orsak till instabilitet. Här vill jag reflektera kring digitaliseringen och immigrationen kanske jag får återkomma till.

När det gäller digitaliseringen och nu tänker jag mest på sociala medier så visar det sig att dagens människor får merparten av sina nyheter just genom sociala medier.I USA är det tydligen så att de som vill få sina tankar om demokraterna bekräftade söker och bejakar den typ av information och berättelser de vill höra. Och de som sympatiserar med republikanerna söker sådan bekräftelse. Det är med andra ord inte tal om någon objektiv nyhetsförmedling eller försök till objektiv bedömning. Vi söker oss till dem och det som bekräftar våra värderingar och erfarenheter och på internet finns nu allt för alla!

Jag tänker också det sätt som till exempel Google använder sina algoritmer, sina metoder för att välja ut och omdirigera. Just när jag skrivit så här långt fick jag ett mail från en broder. Han ville att jag skulle läsa The Guardian och en artikel om sociala medier. Inledningen till denna långa och väl bearbetade artikel lyder som så:

Social media has swallowed the news – threatening the funding of public-interest reporting and ushering in an era when everyone has their own facts. But the consequences go far beyond journalism.

Du hittar artikeln in sin helhet genom att klicka här. Den är skriven av Katharine Viner och artikeln är delvis skrämmande, delvis tänkvärd. En tes i artikeln är att många nyheter som publiceras eller kommer till dig via Facebook helt enkelt inte är sanna. Nu talar vi inte om "kompis prat" utan om påhopp, rykten och rena falsarier. Sådant som används i politisk propaganda, typ Putin eller Trump. Det fungerar inte längre med fakta. Särskilt inte om de fakta som presenteras inte stämmer med "vad jag tycker".

What they said early on was ‘Facts don’t work’, and that’s it. The remain campaign featured fact, fact, fact, fact, fact. It just doesn’t work. You have got to connect with people emotionally. It’s the Trump success.

 Viner citerar Neetzan Zimmerman:

Nowadays it’s not important if a story’s real, he said in 2014. The only thing that really matters is whether people click on it.

Det som kallas "gammel-media" tappar mark hela tiden medan till exempel Facebook växer och numera helt dominerar också nyhetsmarknaden. Det lönar sig inte längre med grundlig journalistik. Media måste slå an på människors känslor för att få uppmärksamhet. Detta är den negativa sidan av saken. Den tekniska utvecklingen som naturligtvis är neutral i sig har blivit ett redskap för negativa krafter. Och det går knappast att stoppa den utvecklingen om inte regeringar av skilda slag kan censurera. Det mer troliga är att också regeringar kommer att använda sig av tekniken för sin propaganda.

Digitaliseringen är en sak, en annan är journalisternas oförmåga att hantera situationen. Viner skriver om fenomenet Donald Trump:

the rise of Trump “is actually a symptom of the mass media’s growing weakness, especially in controlling the limits of what it is acceptable to say.

Vad man än tycker om digitaliseringen behöver också vi vanliga människor inse att sociala medier inte bara handlar om teknik. Det handlar om så mycket mer. Det handlar om filosofi, religion, politik, ekonomi, etik och moral. Ämnen som många vill bannlysa. Här kanske Svenska kyrkan kunde göra en insats? 

Inga kommentarer: