lördag, juli 16, 2016

En ny tid

Vi var två präster på fars begravning. Det blev en mycket fin gudstjänst som leddes av pastor Göran Hallberg som i mångt var fars själasörjare under senare år. F Göran står till vänster och jag  till höger. Vi var med andra ord två präster. Nedan ber vi Fader vår samtidigt som vi håller våra händer på fars bår. Jag har inte varit med om det tidigare men det blev ett tydligt tecken på den gemenskap vi har genom tron på Herre Jesus.Det finns en tid att riva ner och en tid att bygga upp, en tid att gråta och en tid att skratta ... säger Predikaren i 3:4. Det finns en tid för allt och det blir allt mer uppenbart för mig hur viktigt det är att urskilja tiderna.  Nu lämnar jag sorgen även om saknaden kommer att följa mig. Far är genom begravningen definitivt överlämnad i Guds händer. Nu är det Guds sak att leva upp till sina löften, inte min. Mor och vi andra som ska fortsätta jordevandringen får nu inrikta oss på "i dag". 

Det har blivit extra tydligt för mig eftersom jag dels har slutat min anställning och dels får börja den nya tiden med 8 söndagen efter Trefaldighet som var den dag år 1965 som Gud kallade mig första gången. Talet 8 står som ni vet för den nya dagen och den nya skapelsen.

Låt Din vilja ske på jorden såsom i himmelen!

Inga kommentarer: