lördag, juli 02, 2016

6 veckan efter Trefaldighet


Inledning: Efter Caesarea Filippi händelsen då vår Fader som är i himmelen hade uppenbarat för Simon Petrus vem Jesus är, försökte han hindra Jesus från att gå till Jerusalem. Han var rädd för att Jesus skulle trakasseras och dödas. Då blev det tid för Jesus att avslöja ytterligare något om lärjungaskapets villkor.


  1. Om någon vill följa mig …
a)      Vid den här tiden var det möjligt för de unga att välja sig en läromästare och att följa denne. Simons bror Andreas hade valt att följa Johannes döparen men denne hade hänvisat honom till Jesus.
b)      I vår tid är sker de ungas val i regel omedvetet och det är långt ifrån alltid de stannar kvar hos dem de valt att följa. Så är det också för många som av födsel och ohejdad vana vuxit upp i våra kyrkor och samfund. Det är inte säkert att de blir kvar.
c)      Jesus anger tre kriterier för efterföljelsen. Han säger för det första att om någon vill följa honom måste denne förneka sig själv. För det andra måste han bära sitt kors och för det tredje måste de följa eller lyda honom och inte som Petrus försöka hindra honom.

  1. Den som mister sitt liv för min skull
a)      Det är nödvändigt att förstå vad som menas med att mista sitt liv. Det handlar om att mista sin självupptagenhet, sin egoism. Det går inte att följa Jesus på sina egna villkor och den som försöker kommer att misslyckas.
b)      Gud är nådig och barmhärtig så det går säkert att vara självisk och att följa Jesus, men bara till en viss gräns. När den gränsen är nådd måste människan ge upp sig själv och erkänna Jesu herravälde.
c)      En kristen människa är en människa som har mistat sitt liv. Då visar det sig att när egenviljan bryts och Jesus blir den nya, pånyttfödda viljan gör människan en sagolik vinst. Hon vinner syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Hon förklaras rättfärdig och helig för Jesus skull. Hon har plötsligt vunnit sitt liv.

  1. Han skall löna var och en efter hans gärningar
a)      Detta var säkert svårt att höra för lärjungarna. Den egna viljan och prestationen var i sig otillräcklig. Som om det inte räcker ska lärjungen dessutom bedömas därefter. Kanske upplevde de att domen hängde som ett hot över dem. Det finns en risk att missa målet.
b)      Det är förmodligen nödvändigt för människan att lära känna Jesus som Herren för att alls kunna ta emot ett ord som det ovan. Men en kristen människa vet att förlusten av den egna viljan och prestationen i själva verket var en befrielse. Hon kan till och med längta efter att mista sitt liv eftersom vinsten är så mycket större. Och det redan här i tiden.
c)      På domens dag då våra gärningar ska synas kommer det att visa sig vad som fanns i hjärtat. Det går inte längre att dölja vem vi har följt. Även om våra gärningar varit otillräckliga kommer hjärtats tro på Herren Jesus att rädda oss. Han är vår räddare och på domens dag ska vår tro förvandlas till åskådning.


Inga kommentarer: