måndag, november 27, 2017

Bibelläsningscirkel?

I min privata bibelläsning följer jag den plan som finns i Folkbibeln 2015. Jag tror jag har nämnt om den förut, men vill göra det igen.

Det är nu många år sedan jag började läsa bibeln regelbundet och det som gjorde att jag fick denna regelbundenhet till en början var förutom att Herre Jesus visade sig för mig det att jag fick en Bibelläsningsplan i min hand. Jag minns inte vad den hette om den hette något alls. Det är möjligt att det var Strängnäs stift som gett ut den. Det jag minns är att det handlade om att läsa typ 5-10 verser per dag. Och jag är säker på att jag läste Matteus-evangeliet. Planen var inte övermäktig. Den var lätt att följa och hjälpte mig att läsa regelbundet.

Under åren har jag försökt att göra mina egna planer. Ett tag följde jag f Gunnars Den bedjande kyrkan men den är ganska ambitiös. f Gunnars plan relaterar till kyrkoåret.

Några andra år följde jag veckans texter i Den svenska Evangelieboken. Numera har vi 10 texter varje vecka, men då missar jag en massa texter som inte är medtagna i Evangelieboken. Dessa texter har sorterats in under ett tema och ibland undrar jag hur det urvalet har gått till. Det har sina fördelar om man som jag gjort lever med kyrkoåret, men jag får inget historiskt sammanhang genom att läsa på detta sätt. Det får jag inte heller genom att följa Tidegärden och dess förslag.

Ibland har jag tänkt som sagt att göra min egen men varje gång har de kommit att likna redan befintliga. Och då kan jag lika gärna använda dem trots att de alla har sina svagheter. Men nu ...

Folkbibeln 2015 har en mycket bra bibelläsningsplan och jag har dessutom för egen del lyckats förbättra den ytterligare. Vilka är då förtjänsterna?

1. Du läser hela Bibeln på ett år. I den första spalten läser jag Matteus, Markus, Lukas eller Johannes. Jag fortsätter sedan med alla de andra böckerna och när det är klart börjar jag om från början med Matteus, Markus .... Ett kapitel om dagen, 365 dagar. Den som till en början endast vill läsa ett kapitel om dagen kan läsa Nya testamentet och evangelierna två gånger på ett år.

2. I den andra spalten läser jag Gamla testamentet i kronologisk ordning. Två kapitel om dagen med början i 1 Mos och fortsättning med 2, 3, 4, 5, Josua, Domarboken och så vidare. Sedan läser jag böckerna som leder fram till fångenskapen i Babylon, om fångenskapen och om återtåget ... fortfarande i kronologiska ordning så att jag får med mig hela historien och dess sammanhang. I denna historiebeskrivning har Folkbibeln lagt in motsvarande händelser från 1-2 Kon och 1-2 Krön. Dessa är då lite sönderstyckade men instoppade i sitt rätta profetiska sammanhang. Det är lysnade, spännande och ärorikt att läsa Bibeln på detta sätt.

3. I den tredje spalten läser man ett kapitel ur Psaltaren och efter 150 dagar fortsätter man med ett kapitel från Ordspråksboken, 31 dagar och därefter börjar man från början med Psaltaren. MEN, och här kommer min förbättring; I stället för att läsa Psaltaren två gånger har jag ersatt den andra gången med de gammaltestamentliga apokryferna. Tänk det stämmer så när som på ett kapitel!

Summa summarum läser jag nu hela Bibeln inklusive apokryferna på ett år! Det betyder fyra-fem kapitel per dag, men vad då? Jag har tid.

Till sist vill jag påminna om, när vi nästa vecka börjar på ett nytt kyrkoår, att det kan vara en fördel att läsa Bibeln tillsammans med andra. Utan någon bibelstudieledare eller än värre någon predikant. Bara vara två, tre eller fyra som läser tillsammans och sedan berättar för varandra vad de särskilt lagt märke till.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vill tipsa om The Bible Project (https://thebibleproject.com) som är ett års plan för hela bibeln. Varje bok har en kort video som förklarar boken.
Finns som app, så får man en påminnelse varje morgon.

Anonym sa...

Var finner jag f Gunnars bibelläsningsplan? Finns den på nätet? Vänligen