tisdag, december 02, 2014

"Vanliga" arbetsplatser

Alldeles för en stund sedan kom jag "från jobbet". Nu är jag i sådant skick att jag kan promenera dit, dricka kaffe och sedan promenera hem igen. Jag var nog borta tre timmar.  Rekord!  Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen. Kanske skulle jag börja gå ner till middagsbönen eller vespern. Jag behöver ju träna både den yttre och den inre människan.

Vi hade ett relativt långt samtal om arbetsmiljön i Värnamo pastorat. Jag försökte säga vad jag skrev på förra bloggen. Om det föll i god jord vet jag inte. Väl hemkommen blir jag påmind om senaste numret av Kyrkans Tidning. Där fanns några sidor om arbetsplatsen och vad jag förstår har jag där fått stort stöd för min tes av beteendevetaren Lars-Erik Warg, docent i psykologi vid Universitetssjukhuset i Örebro. Jag citerar:

Enligt Lars-Erik Warg fungerar arbetsmiljön bättre inom de församlingar som ser sig själva som vanliga arbetsplatser och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  De som i stället präglas av en förväntad snällhetskultur (sic! läs kristen, HS) har svårare att hantera konflikter. 
- Man ska inte ha förbön som främsta instrument för att lösa konflikter,  säger han.

Här träffar docenten huvudet på spiken. Församlingen som vanlig arbetsplats?! Teologiskt är resonemanget helt uppåt väggarna,  men det är samtidigt en väldigt bra beskrivning. Problemet med dålig arbetsmiljö uppstår naturligtvis när någon med vigningstjänst blandar samman de två enheterna. För all del kan också lekmän och förtroendevalda göra detsamma.

Tyvärr tror jag att denna sammanblandning är mycket vanlig hos dem som önskar leva efter sin kristna trosövertygelse. Det torde vara en tidsfråga innan de, ofta som bitter erfarenhet,  upptäcker att vi faktiskt talar om två enheter.

Men låt oss inte vara alltför snabba med våra slutsatser. Om vi kan lära oss något av kyrkohistorien kunde det kanske vara att inte bilda nya församlingar. Dessa har ofta svårt att på sikt överleva. Men vi kan omdefiniera vad vi menar med församling. Men det förutsätter också att vi kan lämna den eller de gamla definitionerna. Varför är det så svårt? Vid närmare eftertanke begripet väl alla att en församling inte kan vara synonymt med en tjänstemannaorganisation? Ett företag? En förening? Ett territorium?

Det betyder mycket för mig att efter decenniers kamp äntligen komma fram till att församlingen samtidigt kan vara ett territorium, en folkkyrka och vardaglig gemenskap, läs koinonia.  Det går att på en och samma gång hålla isär och hålla ihop. Men det går definitivt inte att blanda samman. Det gick (?) på 1900-talet,  men inte nu. Och det går definitivt inte att låta territoriet eller arbetsplatsen vara överordnade.

Nu är det dags att bilda autonoma gemenskaper som av fritt och eget val väljer att efter förmåga fira gudstjänst tillsammans och att vara salt och ljus i folkkyrkan åtminstone inom ett bestämt territorium. Tänk om de anställda kunde förstå och verka därefter? Om de kunde förstå vad de ska producera och hur! Vilken härlig uppgift!  Vilken arbetsmiljö och vilken glädje kunde vi inte få då?!

Det går inte att begränsa sitt liv eller sin tjänst till en arbetsplats. Det går inte att bygga församling endast på arbetstid för att sedan vara ledig. Än mindre om arbetsplatsen har religiösa anspråk. I bästa fall kan pastoratet med sina anställda tjäna som ett serviceorgan för församlingen. Men vägen dit verkar för närvarande ganska lång.

2 kommentarer:

Helena sa...

Du är så välkommen tillbaka till tidebönerna, Håkan!

Håkan Sunnliden sa...

Tack för det. Jag kommer.