fredag, december 19, 2014

Född av jungfrun Maria

På söndag är det 4 advent, Jungfru Marias dag, Herrens moder, svårt försummad i vår svenskkyrkliga tradition. Jag skrev om Jungfrun i en tidigare blogg som du hittar genom att klicka här. Samtidigt som hon är försummad är det ett faktum att alltfler håller på att återupptäcka hennes betydelse. Nu måste vi bara hjälpas åt så vi får en bra bild av henne och förståelse av henne. Hennes främsta storhet är att hon sade ja till att föda Guds Son och där är den ofta ifrågasatta jungfrufödseln av betydelse. Jag tycker inte om när den ifrågasätts. Den är inte bara ett fysiskt mirakel utan också teologiskt avgörande. Här följer nu tio punkter som visar dess betydelse. Jungfrufödseln är viktig eftersom den:

1. är uppfyllelsen av profetian i Gen 3:15 och Jes 7:14.
2. visar att  frälsningen kommer från Herren, Gal 4:4f, inte från Maria eller någon annan människa.
2. gör det möjligt att håll samman Jesu gudom och mänsklighet i en enda person.
3. betyder att Jesus Kristus är sann människa utan arvsynd, Luk 1:35.
4. gör det möjligt för honom att representera hela mänskligheten.
5. visar att endast Gud kan Han bära straffet för alla synder.
6. godkänner Jesus som medlare mellan Gud och människan.
7. pekar på vår rättfärdighet, Jer 23: 6, 33:16, 2 Kor 1:30.
8. gör Jesus till vårt perfekta exempel, 8:29, 1 Joh 2: 6, Hebr 12: 2 f.
9. betyder att Gud vet vad det är att vara människa och han ber för oss, Rom. 8:34, Hebr 2:18, 4: 16 ff.
10. betyder att Gud är för alltid förenad med vår mänskliga natur. Han är Gud kommen i köttet, Joh 1: 1, 14 ff, 20:28, Rom.9: 5, Titus 2:13 eller 2 Petrus 1: 1. Jesus var inte tillfälligt människa.

Vem säger människorna att Jesus är? Matt. 16: 13-20. Denna fråga har ställts många gånger och den är grundläggande och avgörande för kristet liv och för kristen tro.

Guds Son föds som alla andra människor. Han växer upp på vanligt sätt, Lukas 2:52, Hebr. 5: 8 och han får lära sig lydnad. Han blev frestad och han hungrade, Lukas 4: 2. Han gick till synagogan för att be, Lukas 4:16, och han törstade, Johannes 4: 6, 19:28. Han kunde oroa sig, Joh 12:27, 13:21 och människorna omkring honom såg en bara en människa, Rom. 1: 3, 2 Kor 5:6. Men Kyrkan ser och bekänner något andra inte ser eller bekänner.

Kyrkan är kyrkan eftersom hon bekänner: Jesus Kristus är sann Gud och sann människa och kommer att vara så för evigt, född av jungfrun Maria, Matt 1:18 jfr Luk 1:35. 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Halleluja!
/Mats

LeoH sa...

Finns inget att tillägga!