måndag, december 15, 2014

Mångfald i enhet

Nu har jag läst ut The Triumph of Christianity - how the Jesus movement became the world's largest religion, en bok på 500 sidor, skriven av religionssociologen Rodney Stark. Skönt, men också väldigt intressant. Kapitel 12 handlar om USA. Till USA invandrade många från Europa. Men i USA rotade sig aldrig några statskyrkor. Där ledde den nyfunna friheten till religiös pluralism. Kristna församlingar av allehanda slag växte upp överallt. År 1850 räknar forskarna med att drygt 30% tillhörde en kristen församling.

Nu har det under 1900-talet funnits sociologer som menat att denna mångfald inte kommer att kunna fortgå, att denna frihet i stället kommer att verka negativt. Den kände sociologen Peter Berger har hävdat att just friheten att välja församling är dömd att gå under. Innerst inne vet folk att de själva valt sin gud. De kommer framöver att tro mer på "ödet" eller något liknande eftersom vi måste tro på något större än oss själva. På grund av sekulariseringen kommer staten därför behöva stödja en framväxande civilreligion, en religion som kan hålla samman folket. Denna tes har visat sig felaktig. Idag tillhör 70% av amerikanarna en kristen församling.

En annan tes säger att den religiösa friheten kommer att leda till en urvattning av tron. Denna urvattning blir nödvändig eftersom folk vill att saker och ting ska vara lättillgängliga.
Ingen vill längre leva med krav, vara självuppoffrande eller tvingas ge tionde. Också detta visar sig vara fel. Sanningen är den motsatta. Det visar sig att människor är beredda "att betala" vad det är "värt". Vi är beredda att bära korset och hålla andra förmer än oss själva om vi vet vad vi får. The lazy monopoly, den liberala eller urvattnade kyrkan har inget eller litet att erbjuda varför vi inte heller fortsättningsvis är beredda att betala för det.

Stark redovisar i en tabell, s 361, hur samfundskyrkorna förlorar mark mellan åren 1960 - 2007. Det handlar om nedgångar av medlemmar på 50, 60 och 70%. Romerska katoliker och Southern Baptists ligget ungefär plus minus 0. Ser man sedan på sekter som Jehovas och mormonerna ökar de med 177% resp 138%. Tre olika pingstsamfund ökar med 242%, 260% och häpnadsväckande 743%. Och då finns inte nya evangelikala kyrkor med i undersökningen. De ökar mest! 34 amerikaner av 1000 är medlemmar i någon av dessa nya. Starks slutsats är uppenbar: Religiös mångfald leder inte till urvattning. Det är dessutom så att många olika församlingar balanserar varandra så att konflikter undviks.

Det finns fortfarande många sociologer som inte tror som Stark utan håller fast vid att sekularisering och modernism kommer att förtränga religionsutövning till samhällets periferi. Men en sådan ledande sociolog som Peter Berger har ändrat uppfattning.

Det har varit spännande att läsa boken. Jag stärks i uppfattningen att en kyrka som den Svenska kyrkan skulle vinna mycket på att gynna framväxten av nya gemenskaper. Mångfald i enhet.


Inga kommentarer: